Del 4. Genuine Contact Organisationen

Genom att använda principerna för Open Space-metoden i vardagen kan vi utveckla en interrelaterad lärande organisation, Genuine Contact organisationen, där vi inspirerar, upprätthåller och regenererar hållbar tillväxt och extra-ordinär effektivitet. Vi bygger kapacitet att surfa med i vår tids stundtals kaotiska vardag.

Under några spännande dagar lär vi oss utveckla och upprätthålla flexibla organisationer som är framgångsrika i förändring, har hög arbetsmoral, hög produktivitet och stort utrymme för innovation och kreativitet.

En Genuine Contact organisation kan se ut på många olika sätt. Det finns ingen särskild modell som man ska försöka uppnå. Det handlar mera om en resa än om ett mål. På vägen kan man uppnå anmärkningsvärda, positiva resultat. Genuine Contact organisationen kan ses som en sammanlänkad lärande organisation i arbete.

Utbildningen vänder sig till ledare, konsulter och anställda som vill utveckla sin organisations kapacitet att vara framgångsrik i förändring och uppfylla sitt syfte.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)

Kursinnehåll – en översikt
Dag 1 och 2:

 • Vi utforskar grundstenarna i Open Space-metoden med fokus på frågeställningar som är aktuella för handledare och ledare.
 • Utveckling av den personliga uppfattningen och tolkningen av Open Space-metoden och nödvändiga nyckelingredienser för Genuine Contact organisationen.

Dag 3:

 • Organisationens kultur, livscykel, struktur och process.
 • Formell och informell organisation.
 • Skillnaden mellan vad man säger och hur man gör.
 • Upptäcka viktiga ingredienser som vi behöver ha under uppsikt i Genuine Contact organisationen.

Dag 4:

 • Demaskera organisationen genom att identifiera ramar och utrymme för kreativitet och innovation.
 • Att ta vara på medarbetarnas hela potential.
 • Hur man utvecklar och upprätthåller hög prestanda i organisationen.

Förkunskaper

För att delta i denna modul skall du ha genomgått följande Genuine Contact moduler:

 • Kurs A: Vägen till Hälsa o Balans ger en orientering till våra grundläggande värderingar och förhållningssätt när vi arbetar med Genuine Contact programmet. Du får reflektera över din världsbild i förhållande till fördelar med organisationer i hälsa o balans.
 • Kurs B: Att uppnå Hälsa o Balans – diagnos och förnyelse. Du får lära om några användbara verktyg och hur du kan använda dem. Du lär om att förändring måste komma inifrån organisationen.
 • Kurs 1: Att arbeta med Open Space-metoden. Du lär att facilitera medskapande möten med Open Space-metoden och att få maximal effekt av att använda metoden i organisationen.
 • Kurs 2: Whole Person Process Facilitation (WPPF). Du lär att facilitera medskapande möten med WPPF och att få maximal effekt av att använda metoden i organisationen.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)
Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert