Hur deltagarna introduceras till mötet – ett exempel