Kurs A. En väg till hälsa och balans i organisationer

Välkommen till en 4-timmars upplevelse baserad workshop. ”En väg till hälsa och balans i organisationer” belyser betydelsen att fokusera på helheten i organisationen för att uppnå optimal hälsa och prestationsförmåga. Det kan liknas vid betydelsen av att du har ett väl fungerande operativsystem i din dator.

Under workshopen får du reflektera över vikten av att din organisation är i balans. Vad som ska tas tillvara och tillföras näring för att utvecklas. Andra delar kan behöva renas från ohälsosamma faktorer. Inom varje organism /organisation finns formeln för dess egen hälsa.

Vi guidar dig till att ta hand om ”operativ systemet’ som finns i din organisation. Kunskaperna du tillägnar dig hjälper dig att utforska hälsotillståndet i organisationen från ett holistiskt tillväxtperspektiv. Du får också möjligheten att utveckla dina egna perspektiv på uppgiften att skapa och upprätthålla en välmående organisation.

Vad du får med dig hem:

  • Nyckelfrågor för att analysera din organisation utifrån ett praktiskt holistiskt ramverk.
  • Kunskap om hur du kan öka organisationens kapacitet att arbeta effektivt i förändring.
  • En förståelse för betydelsen av relationer som utgår från genuin kontakt, för att nå exceptionella resultat.

Denna workshop erbjuds ibland fristående och ibland dagen eller kvällen innan vår 2 dagars workshop ”Att uppnå hälsa och balans i organisationen”.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)
Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert