Kurs A. En väg till hälsa och balans i organisationer

Välkommen till en 4-timmars upplevelse baserad workshop. ”En väg till hälsa och balans i organisationer” belyser betydelsen att fokusera på helheten i organisationen för att uppnå optimal hälsa och prestationsförmåga. Det kan liknas vid betydelsen av att du har ett väl fungerande operativsystem i din dator.

Under workshopen får du reflektera över vikten av att din organisation är i balans. Vad som ska tas tillvara och tillföras näring för att utvecklas. Andra delar kan behöva renas från ohälsosamma faktorer. Inom varje organism /organisation finns formeln för dess egen hälsa.

Vi guidar dig till att ta hand om ”operativ systemet’ som finns i din organisation. Kunskaperna du tillägnar dig hjälper dig att utforska hälsotillståndet i organisationen från ett holistiskt tillväxtperspektiv. Du får också möjligheten att utveckla dina egna perspektiv på uppgiften att skapa och upprätthålla en välmående organisation.

Vad du får med dig hem:

  • Nyckelfrågor för att analysera din organisation utifrån ett praktiskt holistiskt ramverk.
  • Kunskap om hur du kan öka organisationens kapacitet att arbeta effektivt i förändring.
  • En förståelse för betydelsen av relationer som utgår från genuin kontakt, för att nå exceptionella resultat.

Denna workshop erbjuds ibland fristående och ibland dagen eller kvällen innan vår 2 dagars workshop ”Att uppnå hälsa och balans i organisationen”.

Passar det bättre för dig att lära på distans?
Sedan våren 2020 erbjuder vi denna kurs på distans, då som en kombination av självstudier via videolektioner (än så länge endast på engelska) och onlinemöten med oss (på svenska) individuellt och/eller i grupp. Kontakta oss för mer info.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)
Är ni intresserade av en intern kurs, Kontakta oss