Del 1. Att arbeta med Open Space-metoden.

Open Space metoden är en mötesform som skapar förutsättningar för individer och grupper att utnyttja hela sin kunskap och kapacitet och därmed bli mer effektiva i en föränderlig omvärld. Mötesdeltagare ges möjligheter att utveckla färdigheter för livslångt lärande och kollaborativ problemlösning

Utbildningen syftar till att ge dig förståelse för Open Space metoden, dess grundläggande principer, användningsmöjligheter samt praktiska tips i arbetet. Som kursdeltagaren kan du vara ledare, anställd eller konsult.

Under utbildningen får du möjlighet att uppleva ett Open Space möte och tillsammans med övriga deltagare reflektera och samtala i en lärande process. Upplägget kan variera något men pågår normalt i 3 dagar + en halv dags uppföljning efter 4-6 månader (fysiskt möte eller på distans).

Kursinnehåll – en översikt.

Dag 1

 • Open Space metoden – när passar den bäst och vilket resultat kan man uppnå?
 • Mötesledarens roll.
 • Open Space möte – kring ett aktuellt tema.
 • Reflektion över upplevelsen i Open Space mötet.
 • Open Space metodens viktigaste komponenter steg för steg.

Dag 2

 • Att ’knyta ihop säcken’ – prioritering och handlingsplanering.
 • Kärnan i Open Space metoden – en resa på djupet.
 • Praktisk övning, att öppna utrymmet.
 • Logistik och planering inför ett möte.
 • Förberedelser med uppdragsgivaren.

Dag 3

 • Uppföljningsmöte med uppdragsgivaren.
 • Arbete med egen design.
 • Deltagarna förbereder och genomför ett Open Space-möte
 • Dialog kring deltagarnas kvarvarande frågor.
 • Möjligheter till fortsatt lärande.

Uppföljningsträff
Efter 4-6 månader genomför vi en halvdags uppföljningsträff. Syftet är att stödja er fortsatta utveckling. Det görs genom en effektutvärdering för att ’fånga’ och ta tillvara lärandet och en ’mentorcirkel’ där deltagarna får utbyta erfarenheter. Slutligen ges var och en möjlighet att fundera o bestämma nästa steg.

Detta möte genomförs ofta på distans – du får en unik chans att prova på kreativt arbete på distans! Vi har tillgång till en funktionell programvara. Du behöver tillgång till en dator och ett gärna ett headset.

En bra förberedelse för utbildningen är att läsa Harrison Owens bok ”Open Space Technology – A User´s Guide” (1997, Berrett-Koehler, USA), surfa på vår hemsida inkl länkar och/eller delta i ett Open Space möte. Boken går att beställa via t ex nätbokhandeln Amazon.

Passar det bättre för dig att lära på distans?
Sedan våren 2020 erbjuder vi denna kurs på distans, då som en kombination av självstudier via videolektioner (än så länge endast på engelska) och onlinemöten med oss (på svenska) individuellt och/eller i grupp. Kontakta oss för mer info.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)

Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert!

Här kan du läsa några citat från våra kursutvärderingar:

Open Space metoden är ett bra verktyg för att kunna förändra på djupet.
Jag lärde mig att det är viktigt att ha tillit till sina medmänniskor.
Det går att skapa delaktighet. Kunskapen finns hos er.
Samverkan i given struktur med öppenhet fungerar.
Att det finns en så stor givmildhet beträffande tillgången till konceptet.
Jag blev förvånad över människors kraft.
Vilken blandning av erfarenheter & olika bakgrund vi hade inom gruppen.
Jag vill lära mig mer o komma igång o pröva metoden.
Gärna deltaga på ett OS möte igen för att ”sätta” mina nyvunna kunskaper på plats.
Tror du på människors inneboende kraft – är det ett verktyg för dig.
Jag vill återkomma o lära mer.
Fortsätta lära mig hela programmet!
Jag vill göra en Open Space
Härligt att lära genom att göra.
Utbildningen ger mig många nya möjligheter för utveckling i arbetet som konsult.
Det är ett effektivt sätt att få till en förändring med individen i fokus.
Utbildningen bygger på tron på människans egen kraft.
Den har på ett lätt sätt gett mig nyckeln till ett bra verktyg.

Sedan 2001 har vi genomfört många utbildningar, vi har utbildat 100-tals personer i Sverige och internationellt som nu använder metoden till gagn för människor, organisationer och samhället. Wow!