Kurs B. Att uppnå hälsa & balans i organisationer – diagnos och förnyelse.

I denna upplevelse baserad workshop lär du dig analysera hälsotillståndet i din organisation utifrån ett holistiskt tillväxt perspektiv. Du får också möjlighet att utveckla en egen bild av hur organisatorisk hälsa kan uppnås och vidmakthållas i dessa tider av snabb förändring.

Varje organism (vilket inkluderar alla organisationer) äger inom sig formeln för sin egen hälsa. Det finns en väg dit. Den innebär att rena organisationen från ohälsosamma faktorer, skapa balans i alla dess delar samt ge näring åt det som behöver stärkas. Har du ett väl fungerande operativsystem i din organisation tar du vara på organisationens potential och når optimala resultat.

Vad du får med dig hem:

  • Ett praktiskt holistiskt ramverk för att se på din organisation..
  • Ett praktiskt holistiskt ramverk för att uppnå och behålla organisatorisk hälsa.
  • Kunskap om hur du ökar din organisations kapacitet i tider av snabb förändring.
  • En komplett diagnos av din organisation utifrån ditt perspektiv (ett gemensamt om flera från din organisation deltar).
  • En förståelse för vikten av relationer, baserade på genuin kontakt, för att uppnå exceptionella resultat.

En förutsättning för ditt deltagande är att du deltagit på kurs A ”En väg till hälsa och balans i organisationer”, som ofta erbjuds dagen före denna workshop.

Passar det bättre för dig att lära på distans?
Sedan våren 2020 erbjuder vi denna kurs på distans, då som en kombination av självstudier via videolektioner (än så länge endast på engelska) och onlinemöten med oss (på svenska) individuellt och/eller i grupp. Kontakta oss för mer info.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)
Är ni intresserade av en intern kurs, Kontakta oss