BLOGGAT PÅ OPEN SPACE CONSULTING

Vägvalet för mitt onlinemöte – ska alla bjudas att bidra? Eller inte?

När jag planerar och genomför ett onlinemöte (eller ett fysiskt möte) har jag valet att göra. Vill jag ge alla deltagare möjligheten att bidra med sitt bästa, för att skapa bästa möjliga … Läs mer!

Hur leder jag ett onlinemöte, så deltagarna känner sig komfortabla och trygga?

I tidigare inlägg har jag delat lite om vikten av förberedelser, tydlig inbjudan och värderingar/förhållningssättet för mötet. För att deltagarna ska kunna förbereda sig behöver de praktiska … Läs mer!

Hur vill jag leda mitt onlinemöte, så att det blomstrar?

När jag väl har klargjort syftet med mötet behöver jag fundera över hur jag vill leda mitt möte så att det blomstrar. Vilka värderingar är viktiga för mig, som jag vill ska synas, kännas och … Läs mer!

OPEN SPACE LIVE

Openspace

Filmen ger en överblick över hela processen under en konferens, från ‘öppning’ till prioritering och handlingsplaner. Transportstyrelsen anlitade Thomas Herrmann, Open Space Consulting för att facilitera en heldagskonferens i januari 2011.

Openspace


Harrison Owen – upphovsmannen välkomnar dig att börja använda Open Space-metoden. Ca en minut.

Openspace


Lite skämtsamt kan du här se en 30 sek sammanfattning av ett OS-möte…