Kurs B. Att uppnå hälsa & balans i organisationer – diagnos och förnyelse.