Om Open Space-metoden

Open Space-metoden är en mötesform som gör det möjligt för individer och grupper att bli mer effektiva i en föränderlig omvärld. Detta sker genom att utveckla färdigheter för livslångt lärande och kollaborativ problemlösning. 

Mötesformen skapar förutsättningar för individer och organisationer att nyttja sin fulla potential. Open Space-metoden lockar fram de kunskaper, erfarenheter och förmågor till nyskapande i organisationen som förblir gömda i mindre öppna processer. Billie Alban and Barbara Bunker, Large Group Interventions, Jossey-Bass, 1997

Vad är Open Space-metoden?
Harrison Owen upptäckte Open Space-metoden. Idén fick han då han 1983, efter ett års förberedelser, arrangerade ett stort internationellt symposium. Det som fick honom att tänka till var den återkoppling han fick som också överensstämde med det han själv kände. Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit – just det, kaffepauserna.

När deltagarnas engagemang är som störst på kaffepausen är det något i upplägget som inte stämmer. Harrison bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. En hel dags kreativ kaffepaus!

Den genialt enkla strukturen visade sig vara oerhört effektiv och idag används Open Space-metoden för grupper från 5-2000 deltagare i mer än 140 länder. Tiotusentals handledare har utbildats över hela världen.

Metoden används i många olika sammanhang och lämpar sig i förändrings- och utvecklingsarbete liksom för erfarenhetsutbyte och i utbildnings-sammanhang.

En förutsättning är att ledningen vill släppa loss krafterna och tillåta verklig delaktighet. En ledning som vill ha full kontroll över slutresultatet skall använda någon annan metod.

Funkar det online?

Vi använder Open Space-metoden i online möten och konferenser sedan mer än ett decennium. Vi månar om enklast möjliga teknik för att stödja maximal kreativitet och kraftfulla resultat. Vi har hållit online Open Space-möten med flera hundra deltagare.

Konkreta resultat från ett Open Space-möte:

 • Alla viktiga frågor kommer upp på bordet
 • Varje fråga diskuteras så mycket som deltagarna vill
 • Allt dokumenteras i ett kompendie som alla får en kopia av
 • Prioriterade frågor identifieras
 • Handlingsplaner produceras
 • Ansvar tas för aktiviteter i nästa steg
Fyra principer och en lag
På Open Space möten har vi fyra principerna och en lag som ledstjärnor för arbetet. Det egna engagemanget och ansvarstagandet är nyckeln till ett rikt deltagande. De fyra principerna är:

 • Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet)
 • Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet. Att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om…”)
 • När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras)
 • När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte. Ett ämne kan behandlas på kortare/längre tid än planerat)

En lag: Använd fötterna (Lagen om rörlighet)
Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan arbetsgrupp.

Open Space-metoden är bäst lämpad när några av följande förhållanden råder:

 • ’En verkligt angelägen fråga/ utmaning
 • En mångfald av deltagare
 • Komplexa faktorer
 • När det finns engagemang (konflikt är en form av engagemang)
 • Nu är det dags för beslut”

Hur skiljer sig Open Space-metoden från andra storgruppsmetoder?
I ”Open Space” ges deltagarna det fulla ansvaret att ge mötet/konferensen ett innehåll och att organisera sig. Handlingsutrymmet är definierat genom det tema och de förutsättningar som utarbetats i förarbetet.

Strukturen för mötet ger tydliga spelregler. Som deltagare i ett Open Space-möte får du uppleva hur det är att arbeta i ett självorganiserande system med distribuerat ledarskap, självstyrande grupper och där samarbetet skapar ett gott arbetsklimat.

Open Space-metoden är således en effektiv metod för utvecklingsarbete samtidigt som den ger en upplevelse av ett sant lärande sätt att samarbeta i en organisation. The Genuine Contact™ program har utvecklats som ett medel att föra in detta arbetssätt i vardagen i organisationer.

Kontakta oss för mer information eller följ någon av länkarna nedan. Söker du en djupare förståelse för hur det funkar i praktiken så är vår video den bästa vägen, tror vi.

Ett Open Space-möte i praktiken
Open Space videos
Hela processen kring ett möte
Våra utbildningar/aktuella kurser
Bildgalleri
Tips för handledare