Utbildning

Vi erbjuder en rad utbildningar för individer och organisationer som vill nyttja mer av potentialen. Några inriktningar är: Ledarutveckling, Hälsa och Balans i Organisationer eller olika faciliteringsutbildningar, alla ingår som delar i The Genuine Contact Program.

Vi erbjuder tre grundläggande delar (kurs A-C) som fokuserar på hälsa och balans i organisationer respektive individen. Det finns dessutom fyra delar för kompetensutveckling (del 1-4 nedan) där du lär verktyg och metoder som stödjer dig att upprätthålla en effektiv och välmående verksamhet. Auktorisationskursen är för dig som vill fördjupa dig ytterligare, möjligen ta aktiv del i vidareutvecklingen av programmet och/eller utbilda andra.

Utbildningarna kan tas fristående alternativt genomföras som en holistisk läranderesa. Delkurs 4 kräver förkunskaper (delkurs 1-2 och kurs A-B).

Öppna kurser genomförs regelbundet över hela världen, mer info nedan. Vi erbjuder även interna kurser för ditt företag. Kontakta oss gärna för en offert.

Samtliga våra utbildningar är upplevelsebaserade ’learnshops’ där du lär genom att varva information, reflektion, praktisk övning och samtal i olika grupper. Genomgående använder vi oss av Whole Person Process Facilitation som ’container’ för lärandet. Aktuella kurser hittar du HÄR.

Alla våra utbildningar kan genomföras såväl i fysiska rum som på distans, flera av dem kan tas i våra självstudiemoduler.

Del 1. Open Space-metoden – Grundkurs

Lär dig handleda möten som skapar förutsättningar för individer och grupper att utnyttja hela sin kunskap och kapacitet för fokuserad handling. Kraften släpps loss genom att nyttja möjligheten och genialiteten i självorganisering.

Del 2. Whole Person Process Facilitation

WPPF är ett perfekt komplement till ’Open Space’. Den passar när du har en styrd agenda t ex för personal/projekt-möten, utbildningar & beslutsmöten. En rad verktyg/tekniker används för att bjuda in hela människan/kapaciteten i mötet!

Del 3. Tvärkulturell konfliktlösning

Lär dig en konfliktlösningsmetod i samklang med värderingarna i programmet. Den innefattar arbete med individer liksom i grupp. Metoden är tillämpbar i skiftande kulturella miljöer.

Del 4. Genuine Contact organisationen

Genuine Contact organisationen – en organisation där potentialen tas tillvara i vardagen. Lär dig hur du kan stödja en organisation att hitta sin unika resa.

Del 5. Train the Trainer

Här är en väg för att fördjupa din förståelse av dig själv och Genuine Contact och hur du kan göra skillnad i världen. Du kanske vill sprida kunskapen i din eller andra organisationer och/eller aktivt medverka i den fortsatta utvecklingen av programmet genom att medverka i vår Genuine Contact organisation.

Kurs A. En väg till Hälsa o Balans i organisationer

En 4-timmars workshop som ger insikter i möjligheterna som ligger i att återskapa hälsa och balans i din organisation.

Kurs B. Att uppnå Hälsa o Balans i organisationer – diagnos o förnyelse

Lär dig att göra en diagnos av hälsotillståndet i din organisation på ett kvalitativt och livsbejakande sätt. Staka ut vägen till en livsbejakande och effektiv vardag.

Kurs C. Individuell Hälsa o Balans

Egentligen vet vi hur vi ’borde’ leva. Varför blir det inte alltid så? Investera 4 dagar i att hitta din personliga hälsa och balans och en väg att behålla den i framtiden.

Kurser på andra håll i världen

Kurserna inom The Genuine Contact Program erbjuds kontinuerligt på olika platser i världen. Här hittar du länkar till mina kollegor