Open Space-metoden – för handledare

Det finns lika många sätt att handleda OS-möten som det finns handledare. Om du skaffat dig grundläggande kunskaper om Open Space metoden kan nedanstående information vara ett komplement när du förbereder ett möte. Även om strukturen är enkel så är vår erfarenhet att situationer ofta uppstår då man som handledare måste fatta rätt beslut för att hålla utrymmet öppet. När dessa beslut är baserade på en djupare förståelse för metoden ökar förutsättningarna att ‘hålla utrymmet öppet’.

Vi inbjuder till fortsatt lärande via våra mentorcirklar, såväl i fysiska möten som på Internet. Vi erbjuder även kurser för dig som vill fördjupa dig. Våra kurser ökar dina möjligheter att skapa en väl fungerande helhet när du arbetar med metoden.

Kickstart programmet

Gör-det-själv steg för dig som snabbt vill komma igång och använda Open Space-metoden (klicka HÄR)

Open Space-metoden – hela processen

Genuine Contact-professionals arbetar normalt med en helhet bestående av förberedelser, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Ett Open Space-möte i praktiken

Följ med på en bild-tour för själva mötet – från start till slut!

Frågeställningar vid planeringen av ett möte

Här är ett exempel på frågor att fundera över i planeringsfasen

Lathund för inbjudan

Några punkter som är bra att tänka på när du skall skriva en inbjudan till ett OS-möte.

Krav på lokalen

Information om krav på lokal o mått mm

Introduktionen – ett exempel

Introduktionen för deltagarna i början av mötet måste vara klar och tydlig, här är ett exempel på vad du kan ha med.

Open Space Världskartan

Se var ‘Open Space’ finns i världen och hitta handledare i olika länder.

Open Space videos

Ett urval informativa videos om Open Space-metoden!

Kalkylera mått på cirklar!

Min gode vän o kollega Koos De Heer i Holland har gjort ett suveränt enkelt kalkylblad där du enkelt kan räkna ut hur stora cirklar det blir för en specifik gruppstorlek.

Svenska Open Space Institutet

Svenska Open Space Institutet, SOSI, utvecklar och sprider kunskaper o Open Space metoden samt verkar för ömsesidigt stöd och lärande mellan handledare/praktiker som arbetar med metoden i Sverige och världen.