Del 5. Auktorisationskurs

Vi inbjuder dig att gå vår utbildning för att bli auktoriserad att lära ut alla komponenter i the Genuine Contact™ program. Förena dig med ett växande antal internationella kollegor, som arbetar med programmet och gör det möjligt för organisationer att bli hälsosamma och balanserade.

The Genuine Contact program är ett redskap att utveckla Genuine Contact Organisationen (GCO). En GCO uppnår bättre resultat därför att den når all visdom hos alla medarbetare, när det gäller att finna de bästa lösningarna. En GCO når bättre resultat för att den har uppsikt på det grundläggande “operativsystemet” i organisationen och säkrar en hälsosam terräng, som grund för att arbetet ska kunna genomföras effektivt med resultat över förväntan.

Du kommer att lämna denna upplevelsebaserade, interaktiva utbildning försedd med:

  • Design för att undervisa andra i delarna 1-4 i the Genuine Contact program och auktorisation att använda dem.
  • Auktorisation att använda arbetsböcker och andra resurser för the Genuine Contact program
  • En vidgad förståelse för processen av transformation i organisationer
  • En vidgad förståelse för de nyckelkomponenter som krävs för hälsa och balans i organisationer
  • En vidgad förståelse för ditt arbete i världen och varför du gör det, vilket ger dig möjlighet att utveckla praktiska strategier som leder ditt syfte och din vision framåt
  • En vidgad förståelse för att arbeta med syfte, ledarskap, vision, gemenskap, organisering och relationer inom en organisation (The Medicine Wheel Tool(C)
  • En vidgad förståelse av äkta kontakt som en nyckel för växande och utveckling
  • En vidgad förståelse för arbete med Anden genom arbete med energier

* * * * * * * *
Längd: 5-7 dagar
Förkunskaper: Modul A+B av de grundläggande komponenterna samt del 1-4 av de kompetensutvecklande delarna i the Genuine Contact program.