Ledarutveckling

Ett kraftfullt ledarskap är en nyckel till att skapa framgång och hälsa i en organisation. Ledarskap kan alltid utvecklas och stärkas bland formella chefer såväl individuellt som i ledningsgruppen. Ledarskap kan också lockas fram och stärkas på bredden i organisationen.

Vi erbjuder stöd för att utveckla ert ledarskap t ex genom:

  • Individuellt mentorskap/coaching för ledare. Detta kan vara ett antal samtal där ledaren får arbeta med och reflektera över sin roll liksom känslor och beteenden. Det är fokus på ledarrollen men kan även handla om personlig utveckling som bas för att utveckla ett kraftfullt ledarskap.
  • Utvecklingsprogram för ledningsgrupper skräddarsys utifrån aktuella behov. Normalt bygger programmet på tre perspektiv: Individuellt, teamperspektiv och organisationsperspektiv. Basen hämtar vi från The Genuine Contact Program men vi kompletterar med andra verktyg och metoder när det är lämpligt.
  • Mentorcirklar för ledare är ett effektivt och utvecklande arbetssätt som syftar till att ge ledare ett forum för kontinuerligt lärande och utveckling. Efter en initial utvecklingsprocess och kompetensöverföring handleds mentorcirkeln gärna internt.
  • Verksamhetsutveckling som bjuder in ledarskapet som finns överallt i er organisation. Det handlar om att släppa loss det ledarskap, i form av engagemang och vilja att ta ansvar, som redan finns där men kanske är slumrande.