Våra Tjänster

Vi frigör livskraft i människa, organisation & samhälle

Vill du:

 • Mobilisera och nyttja organisationens potential?
 • Skapa ett öppet klimat där människor inspireras att göra sitt bästa?
 • Utveckla visioner som engagerar?
 • Använda mötesformer som tar tillvara visdomen i gruppen?
 • Utveckla arbetssätt som bygger på självorganisering?
 • Utveckla ett ledarskap som visar vägen men sedan ”håller sig ur vägen”?
 • Skapa en välmående organisation med friskare medarbetare?

En holistisk väg till varaktig framgång för din verksamhet

Som första företag i Sverige erbjuder vi sedan 2001 utvecklingsprogrammet – The Genuine Contact™ program. Programmet är ett svar på frågan HUR uppnår vi allt detta? Det syftar till att bygga in de kunskaper och färdigheter som organisationen behöver för att nå varaktig framgång. Resultat du aldrig vågat drömma om uppnås.

Open Space Consulting erbjuder:

 • Coachning och utbildning för organisationer i förändring
 • Kvalitativa analyser av organisatorisk hälsa och balans
 • Lärtillfällen kring hälsa och balans i organisationer
 • Handledning av effektiva och kreativa möten och konferenser
 • Utbildning av mötes- och processhandledare
 • Mentorskap för organisationer och konsulter som arbetar med programmet

Open Space Consulting är tätt sammanlänkat med andra företag i globala nätverk. Därför kan vi erbjuda våra tjänster i hela världen.

Nyckelord är; helhetssyn, delaktighet och dialog.

Verksamhetsutveckling

Söker du vägar att hitta hela kraften i ditt företag eller din organisation?

Ledarutveckling

Vi erbjuder individuellt stöd för ledare, utvecklingsprogram i grupp och mentorcirklar för ledare.

Utbildning

Vill du skapa förmåga och kapacitet i din organisation att frigöra och upprätthålla kraften i vardagen?

Handledning av möten & konferenser

Våra effektiva och kreativa mötesformer ’öppnar utrymme’ för den inneboende potentialen.

Utvärdering av utvecklingsinsatser

Via dialog och självutvärdering skapas ökad motivation och ökat lärande, till nytta för organisationen.

Kreativa möten på distans

SLUT på distansmöten som tar energi! Vi har utvecklat metoder för kreativa och effektiva möten på distans – som ger energi!

SkolKraft

Vill du släppa loss SkolKraften i din skola genom att involvera hela systemet i ett värdegrundsarbete?

”Flyktingsituationen”

Ta tillvara potentialen i din kommun eller lokalsamhälle. Vi är experter på att guida till integrerande processer.