Aktiviteter – anmälan

14-16/5: Medskapande Ledarskap

Beskrivning:

En våg sveper över världen, det är dags att gå från ord till handling - att ge möjlighet till genuin delaktighet och medskapande runtom i Sverige/Världen. Att ta tillvara på det engagemang och den kraft som finns lokalt, för att skapa varaktiga lösningar på nutida utmaningar.

Jag är glad att vara del i ett internationellt värdteam för dessa dagar i maj. Arrangör är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Kom, låt dig inspireras, testa, utforska, smaka och planera för hur du vill använda det du lärt på hemmaplan!

Inbjudan till Internatutbildning 14-16 maj 2014 (OBS nu på svenska!)

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.