Kurs C. Individuell hälsa och balans för ledare och konsulter.

Kursen pågår under 4 dagar. Du får tillgång till ett praktiskt holistiskt ramverk beträffande personlig hälsa. Du får också kunskaper om hur du kan uppnå och upprätthålla din hälsa och balans.

Under dessa dagar utforskar vi våra personliga syften. Vi arbetar med oss själv som ledare, klargör våra visioner och mål. Vi kartlägger vår omgivning och klargör våra resurser för att ta nästa steg. Vi avslutar med att göra en konkret handlingsplan.

Pris
Kurspris per deltagare är 14 000 SEK + moms. I priset ingår samtliga måltider och arbetsbok. Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert!

Har du svårt att betala hela kurskostnaden? Studenter, pensionärer och ideella föreningar mm kan diskutera kompletterande sätt att betala del av kurskostnaden.