Kurs C. Individuell hälsa och balans för ledare och konsulter.

Kursen pågår under 4 dagar. Du får tillgång till ett praktiskt holistiskt ramverk beträffande personlig hälsa. Du får också kunskaper om hur du kan uppnå och upprätthålla din hälsa och balans.

Under dessa dagar utforskar vi våra personliga syften. Vi arbetar med oss själv som ledare, klargör våra visioner och mål. Vi kartlägger vår omgivning och klargör våra resurser för att ta nästa steg. Vi avslutar med att göra en konkret handlingsplan.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)
Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert