Del 2. Whole Person Process Facilitation

Whole Person Process Facilitation (WPPF) är en mötesmetod med helhetsperspektiv för lärande, utveckling och beslutsfattande. Bra möten är en investering som skapar lönsamhet. Du inbjuds att lära dig en metod för att leda möten som är effektiva i att uppnå och implementera lösningar baserade på kreativiteten och den kollektiva kunskapen hos medarbetarna. WPPF är ett perfekt komplement till Open Space-metoden och utgår från samma värdegrund.

Du kommer att lämna denna upplevelsebaserade utbildning försedd med:

  • En arbetsform där du stegvis bearbetar och utvecklar information för att snabbt nå konkreta resultat, t ex vid styrelsemöten, projektmöten, beslutsmöten och utbildningar.
  • En praktisk mötesmetod som fångar potentialen i individer och organisationer.
  • En enkel metod som fångar potentialen i individer och organisationer.
  • En mötesprocess som bidrar till att skapa en livsberikande arbetsmiljö.
  • En metod som ger kreativa lärmiljöer – alla är delaktiga på lika villkor.
  • En mötesmetod som bidrar till nya lösningar och effektiv implementering.
  • En introduktion till beslutsmetoden ”Five to Fold” – för kreativt beslutsskapande.
  • En introduktion till hur du använder WPPF i distansmöten.

Kursinnehåll – en översikt

Vi utforskar bl a: Hur man väcker entusiasm och engagemang. Hur man skapar utrymme för intuition och kreativitet. Hur vi tar hänsyn till olika lärstilar i mötet. Hur energinivån hålls på hög nivå genom hela mötet. Hur vi tar hänsyn till gruppens/individens tillstånd. Hur beslut kan fattas med full delaktighet och kvalitet. Hur vi arbetar med helhetsperspektiv i förberedelser, genomförande och uppföljning.

Under kursens tre dagar använder vi WPPF som lärprocess. Du får praktiskt uppleva mötesformen samtidigt som du lär. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och praktiska övningar. Du får göra din egen mötesdesign.

Uppföljningsträff
Efter 4-6 månader genomför vi en halvdags uppföljningsträff. Syftet är att stödja er fortsatta utveckling. Det görs genom en effektutvärdering för att ’fånga’ och ta tillvara lärandet och en ’mentorcirkel’ där deltagarna får utbyta erfarenheter.

Detta möte genomförs normal på distans – du får en unik chans att uppleva hur du kan använda WPPF för kreativt arbete på distans! Vi använder en funktionell programvara. Du behöver tillgång till en dator och gärna ett headset.

Efter utbildning har du tillgång till våra globala mötesplatser för kontinuerligt lärande och utveckling.

Passar det bättre för dig att lära på distans?

Sedan våren 2020 erbjuder vi denna kurs på distans, då som en kombination av självstudier via videolektioner (än så länge endast på engelska) och onlinemöten med oss (på svenska) individuellt och/eller i grupp. Kontakta oss för mer info.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)

Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert