Kreativa och effektiva distansmöten

Det finns flera skäl till att allt fler av oss spenderar allt mer tid i distans-/onlinemöten. Mycket talar för att andelen möten på distans kommer att fortsätta att öka (även efter nuvarande kris våren-20).

Vår mission är att så snabbt som möjligt sprida grundläggande kunskaper att hålla Onlinemöten som fungerar!

Definition. Ett kreativt och effektivt distansmöte är ett möte i realtid som genomförs med deltagare som är spridda geografiskt. Mötet är väl förberett, har ett tydlig syfte och leder till konkreta och hållbara resultat. Deltagarna är delaktiga genom hela mötet eftersom det syftar till lärande och/eller utveckling, inte bara informationsöverföring.

Vi har de senaste 15 åren utvecklat mötesmetoder för effektiva och kreativa möten på distans. Vi vågar hävda att ett väl genomfört Onlinemöte kan överträffa ett fysiskt möte vad gäller kreativitet och effektivitet! Inte minst för att många fysiska möten har mer att önska…

Vi använder befintlig teknik (allt från telefonmöten till avancerade programvaror på Internet) på ett sådant sätt så att alla i mötet är delaktiga och kan bidra. Vi har aldrig upplevt att människor försvunnit in i sina mail, de är för delaktiga!

Hemligheten (som vi gärna delar med oss av) är att vi kombinerar tekniken, som allt fler har tillgång till, med en pedagogisk mötesmetod Whole Person Process Facilitation OCH professionell mötesledning.

Så här får du till ett onlinemöte som fungerar:

  • Skapa en helhetsplan för mötet. Förberedelser där syfte/mål/målgrupp/metod mm klargörs.
  • En mötesplattform som passar förutsättningarna. Håll det enkelt! Hellre en fungerande telefonkonferens än en exklusiv programvara som inte kan hanteras i mötet.
  • En struktur/metod som tar tillvara potentialen i mötet. Det räcker inte med teknik, det behövs smarta arbetsformer för att det skall bli ett effektivt möte.
  • Ett förhållningssätt som gör att metoden nyttjas till full potential. Metoden är skalet, förhållningssättet är metodens substans. Då känns det ’gött’ i mötet och blir resultat!
  • En kompetent mötesledare/facilitator som arbetar utifrån förhållningssättet och behärskar teknik och metod.
  • Uppföljning och utvärdering – anpassat till situationen.

Läs hur Ålesunds kommun mötte civilsamhället online kring gemensamma aktiviteter i Corona utmaningen.

Vill du testa själv?

I rådande läge erbjuder vi kontinuerligt vår 2-timmars workshop där vi delar grunden för metoden och erbjuder mötesplatser efteråt för fortsatt lärande och samarbete.

För att fler ska kunna bidra idag så bjuder vi på vår två-sidiga praktiska beskrivning.

Fördjupat lärande?

Om du bestämmer dig för att lära dig att arbeta med onlinemöten på djupet så rekommenderar vi att lära Whole Person Process Facilitation (WPPF). Om du har en stabil baskunskap i datahantering så kan du därefter omsätta det i möten på distans. Här ser du kursinnehållet.

Har du bra kunskaper i facilitering/processledning men vill bli tryggare mötesledare i online miljö så erbjuder vi kursen Leda Medskapande Onlinemöten med start i vår! Läs mer.

Sedan våren 2020 erbjuder vi en rad utbildningar på distans, bl a WPPF. Då som en kombination av självstudier via videolektioner (än så länge endast på engelska) och onlinemöten med oss (på svenska) individuellt och/eller i grupp.

Vi stödjer er med att leda möten eller utbildar er att leda era egna kreativa & effektiva distansmöten. Kontakta Thomas för mer information inkl skräddarsydda lösningar. via e-post eller telefon 0709-98 97 81

Se video nedan, Thomas berättar om Onlinemöten som fungerar!