Kreativa och effektiva distansmöten

Det finns flera skäl till att allt fler av oss spenderar allt mer tid i distansmöten. Mycket talar för att andelen möten på distans kommer att fortsätta att öka.

VÅRA DISTANSMÖTEN ÄR KREATIVA, PRODUKTIVA OCH ENERGIGIVANDE! HUR LÅTER DET?

Definition. Ett kreativt och effektivt distansmöte är ett möte i realtid som genomförs med deltagare som är spridda geografiskt. Mötet är väl förberett, har ett tydlig syfte och leder till konkreta och hållbara resultat. Deltagarna är delaktiga genom hela mötet eftersom det syftar till lärande och/eller utveckling, inte bara informationsöverföring.

Vi har utvecklat mötesmetoder för att skapa effektiva och kreativa möten på distans. Vi vågar hävda att ett väl genomfört distansmöte kan överträffa ett fysiskt möte vad gäller kreativitet och effektivitet! Med det vill vi säga att den övervägande delen av de fysiska mötena som genomförs varken är kreativa eller effektiva.

Vi använder befintlig teknik (såväl programvaror på Internet som telefonkonferenser) på ett sådant sätt så att alla i mötet är delaktiga och kan bidra i mötet. Det kan vara möten där varje person sitter för sig själv, alternativt att flera personer befinner sig på samma fysiska plats och interagerar med andra grupper och/eller individer på andra platser.

Hemligheten (som vi gärna delar med oss av) är att vi kombinerar tekniker, som allt fler har tillgång till, med en distansvariant av mötesmetoden Whole Person Process Facilitation OCH professionell mötesledning.

Grundläggande förutsättningar:

  • En helhetsplan för mötet. Förberedelser där syfte/mål/målgrupp/metod mm klargörs.
  • En mötesplattform som passar förutsättningarna. Håll det enkelt! Hellre en fungerande telefonkonferens än en exklusiv programvara som inte kan hanteras i mötet.
  • En struktur/metod som tar tillvara potentialen i mötet. Det räcker inte med teknik, det behövs smarta arbetsformer för att det skall bli ett effektivt möte.
  • Ett förhållningssätt som gör att metoden nyttjas till full potential. Metoden är skalet, förhållningssättet är metodens substans. Då känns det ’gött’ i mötet och blir resultat!
  • En kompetent mötesledare/facilitator som arbetar utifrån förhållningssättet och behärskar teknik och metod.
  • Uppföljning och utvärdering – anpassat till situationen.

Vill du testa själv? Ladda ner vår två-sidiga praktiska beskrivning.

Vi stödjer er med att leda möten eller utbildar er att leda kreativa & effektiva distansmöten på egen hand. Kontakta Thomas för mer information! Via e-post eller telefon 0709-98 97 81