Tips för effektiva möten

För att ta tillvara potentialen i möten som syftar till lärande och utveckling krävs mötesformer som bjuder in hela människan! Med det menar vi att det är viktigt att skapa ett optimalt lärklimat samt använda metoder/tekniker som bjuder in alla deltagare att bidra på bästa möjliga sätt genom att t ex använda sig av såväl höger som vänster hjärnhalva, sin intuition, sin prefererade lärstil mm

Nedan delar vi med oss av några tips för att skapa effektivare möten!

Vill du veta mer om utbildningar för dig som vill bygga på din kompetens att facilitera effektiva möten? Klicka här!

En inbjudan utifrån ett tydligt syfte

Vi rekommenderar en inbjudan framför en kallelse. Det ställer krav på att syftet kan kommuniceras. Ett tydligt syfte är en förutsättning för ALLA möten! Det styr val av metod, möblering och mötets längd. Allt detta kräver förberedelser!

Möblering

Den fysiska möbleringen gör en enorm skillnad. Mötets syfte avgör vilken möblering som lämpar sig bäst. Vi föredrar cirkeln för att ge alla möjlighet att bidra på lika villkor! Handlar mötet om informationsöverföring funkar även skolsittning.

Uppstart av mötet

Planera in tid för kaffe/te/mingel med andra deltagare. Det är en trevlig, avslappnande start och ökar sannolikheten att alla är på plats då mötet startar. Inbjud tidigt till en aktivitet där alla kan vara delaktiga t ex ’en runda’ gärna i form av en ”transfer-in”.

Skapa ett bra klimat för lärande

Planera in olika sätt att variera lärandet under mötet. Samtal i helgrupp, mindre konstellationer, individuell reflektion/olika övningar. Tänk på att olika lärstilar får utrymme åtminstone någon del av mötet. Nyttja potentialen – människor är olika!

Avslutning av mötet

Två avslutande aktiviteter rekommenderas:
1. En ’Vem-gör-vad-&-när-lista’
2. Återkoppla/utvärdera – jag bjuder alltid in till en ’avslutningsrunda’.

Återkoppling/dokumentation snabbt. Jag garanterar normalt inom 48 timmar!

Talking stick (klickbar länk)

En ’talking stick’ ger struktur för samtalet. ’Den som håller objektet talar vi andra lyssnar respektfullt.’ Kan användas för rundor/läggas i centrum. Den som vill tala, hämtar den, talar och lägger den tillbaks.