Thomas Herrmann

Thomas Herrmann som startade Open Space Consulting 1999, bor i Kungsbacka på Västkusten med sin fru Mia och deras två ‘barn’ Anton -91 och Moa -94.

För mig är helheten i livet grundläggande för att kunna fungera som en mentor för företag och ledare i förändring. Så gott jag kan så lever jag som jag lär. För att kunna ge något av värde, och vara trovärdig, måste jag vara i harmoni och balans.

thomasH2Jag är naturligtvis allergisk mot traditionella möten där såväl energi som kunskap ofta slösas bort. Allt arbete jag gör utgår konsekvent från mitt företagets syfte och värderingar.

Jag är glad över att, i olika sammanhang, få medverka till att frigöra livskraft i människor, organisationer och samhälle. Jag brinner för att skapa utrymme så att människor kan bidra på lika villkor. Det finns en enorm outnyttjad potential i människor och i organisationer.

Kontakta mig gärna!

 

Relevant arbetslivserfarenhet

Genuine ContactCo-owners organization Ledamot i Leadership/management team. Samordning, utveckling, ledning av global nätverksorganisation. 2006-2010
Nova Montessoriskola Styrelseledamot 2003-2006
Open Space Consulting Egen företagare År 1999-
Länsarbetsnämnden iVästra Götalands län Arbetat regionalt med utredningar kring integration/ mångfald, kompetens- och utbildningsfrågor, kvalitetssäkring av intern mångfald samt metod och organisationsutveckling och upphandling. 1998-1999
Arbetsförmedlingen i Mölndal/NyaInvandare Platsförmedling, yrkesvägledning, ansvarig för samordning av flyktingmottagande, övergripande utredningar, projektledning, gruppchef, stf Arbetsförmedlingschef. 1992-1997
Mölndals kommun Projektledare – marknadsföring av utländsk kompetens i samarbete med näringslivet 1991-1992
Högskolan i Växjö Linjeassistent Administrativa uppgifter, hålla kontakt med studenter, informera gymnasiestuderande, utvärderingar, sammanställning av information. 1990-1991

 

Relevant utbildning och träning

Deltagit/arrangerat årlig internationell konferens ”WorldOpenSpaceOnOpenSpace” Berlin, Vancouver, Melbourne, Odense, Halifax, Moskva, Kiev, London 1999-2013
Deltagit/arrangerat årliga internationella Mentor-cirklar för Genuine Contact Professionals Raleigh, North Carolina, USA
Frankfurt, Tyskland
Online (2014)
2001-2014
Deltagit/arrangerat årlig Nordisk OpenSpaceOnOpenSpace Sverige, Norge, Danmark, Finland 2002-2013
Träning för tränare i Proaktivt konfliktingrip-ande & jämlikars samarbetstekniker 2 dgr Per Herngren, Göteborg 2012
Psych-K grundkurs, advanced, integration. 3+4+4 dagar Uddevalla, Göteborg, Hamar 2006, 2009, 2010
Konflikthantering & Ickevåldsutb. 2+2 dagar
Reiki Healing steg 1-2, Shamansk healing. Non Violent Communication i praktiken.
Fred i våra händer, Göteborg
Lotusgården, Kungsbacka. Varberg
2008
2006-2008 2005
The Genuine Contact™ program. Steg 1 –5:
1: Working with Open Space Technology,
2: Whole Person Process Facilitation,
3: Cross Cultural Conflict Resolution,
4. Advanced work with the Conscious OpenSpace Organization.
Train the Trainer – Auktorisationskurs.
Dalar International Consultancy, Raleigh, N Carolina USA 2000-2001
Working with Open Space Technology Harrison Owen 2000
Ledarutvecklingsprogram Länsarbetsnämnden i Västra Götaland 1997-98
Grundutbildning för arbetsförmedlare samt funktionsutbildning för yrkesvägledare Länsarbetsnämnden i Västra Götaland 1993-94
Fil.Kand Examen. Internationella Samhällsvetarlinjen 120p. Växjö Universitet/ University of Ottawa 1987-91
Vetenskaplig grundkurs 5 p. Växjö Universitet 1990