Samarbetspartners

En viktig del i vår utvecklings är att bygga nätverk och utveckla samarbeten med andra företag såväl lokalt som globalt. Vi har samarbeten såväl kring affärsverksamheten som lärande och utveckling. Är du intresserad av att knyta kontakt med oss så kontakta oss gärna.

Lokal samverkan i Västsverige

Vi är ett team erfarna konsulter, alla auktoriserade GC-trainers. Vi samarbetar kontinuerligt genom att dela kontor och lära tillsammans. Vi har tillgång till olika ramavtal runt om i Sverige.

GC-team Scandinavia

Vi har samlat ett team med trainers i Norge och Sverige. Vi erbjuder våra tjänster och nyttjar vår tvärkulturella erfarenhet och kunskap om de specifika förhållandena i respektive land och våra olika specialområden.

H.H Owen and Co.

Harrison Owen upptäckte Open Space metoden i mitten av 80-talet. Han har författat en rad högklassiga böcker kring organisation och ledarskap och har ett stort internationellt engagemang. Thomas samarbetar med Harrison sedan flera år.

Svenska möten

I samband med större konferenser samarbetar vi gärna med Svenska Möten. De är duktiga på att plocka fram olika alternativ utifrån en specifikation. Jag har alltid blivit proffsigt bemött och fått bra service i mina kontakter.

Genuine Contact professionals

Thomas är en av 300 auktoriserade trainers i The Genuine Contact™ program. Det finns 1000-tals ’GC-professionals’ – som arbetar med komponenter i programmet. Vi träffas o samarbetar dagligen via Internet. Vi erbjuder våra tjänster ’worldwide’.

GC trainings in Europe

Since 2015 I am offering the different modules of the Genuine Contact program regularily, in English, incl Train the Trainer (authorizing trainers). They are offered in the Netherlands, Germany/Berlin and in Sweden through my collaboration with Doris Gottlieb and Anna Caroline Türk.

Dalar International Consultancy Inc, USA

VD Birgitt Williams, Raleigh, NC, USA – skapade tillsammans med sin man Ward The Genuine Contact™ program. 2001 auktoriserades Thomas att använda programmet. Vi har ett nära samarbete kring programmets fortsatta utveckling.

GoCreate/Mistra Urban Futures

GoCreate är ett nätverk av medskapande processledare. GoCreates syfte är att lyfta betydelsen av, och öka kunskapen om, verkligt medskapande som medel att skapa hållbara samhällen.