Samarbetspartners

En viktig del i vår utvecklings är att bygga nätverk och utveckla samarbeten med andra företag såväl lokalt som globalt. Vi har samarbeten såväl kring affärsverksamheten som lärande och utveckling. Är du intresserad av att knyta kontakt med oss så kontakta oss gärna.

Lokal samverkan i Västsverige

Vi är ett team erfarna konsulter, alla auktoriserade GC-trainers. Vi samarbetar kontinuerligt genom att dela kontor och lära tillsammans. Vi har tillgång till olika ramavtal runt om i Sverige.

Genuine Contact professionals

Thomas är en av 300 auktoriserade trainers i The Genuine Contact™ program. Det finns 1000-tals ’GC-professionals’ – som arbetar med komponenter i programmet. Vi träffas o samarbetar dagligen via Internet. Vi erbjuder våra tjänster ’worldwide’.

Dalar International Consultancy Inc, USA

VD Birgitt Williams, Raleigh, NC, USA – skapade tillsammans med sin man Ward The Genuine Contact™ program. 2001 auktoriserades Thomas att använda programmet. Vi har ett nära samarbete kring programmets fortsatta utveckling.

H.H Owen and Co.

Harrison Owen upptäckte Open Space metoden i mitten av 80-talet. Han har författat en rad högklassiga böcker kring organisation och ledarskap och har ett stort internationellt engagemang. Thomas samarbetar med Harrison sedan flera år.

Svenska möten

I samband med större konferenser samarbetar vi gärna med Svenska Möten. De är duktiga på att plocka fram olika alternativ utifrån en specifikation. Jag har alltid blivit proffsigt bemött och fått bra service i mina kontakter.