Företagspresentation

Vårt syfte
Open Space Consulting arbetar för att frigöra livskraft i människor, organisationer och samhälle.Våra grundläggande värderingar

  • Alla människor är värdefulla.
  • Alla människor har en vilja att bidra till utveckling bara de ges en reell chans.
  • Mångfald berikar.

Open Space Consulting arbetar med processer där lärandet och människan är i centrum. Den stora outnyttjade potentialen i individer, grupper och organisationer frigörs genom att alla tillåts vara verkligt delaktiga.

Våra visioner/mål
Vi arbetar mot vårt syfte genom att:

  • Varje år ge 1000-tals människor upplevelser av arbetsformer där alla deltar på lika villkor, där allas kapacitet nyttjas och där allas lika värde är tydligt.
  • Stödja ledare/organisationer att införa livsberikande arbetssätt.
  • Utbilda ledare, medarbetare och konsulter så att de kan sprida arbetsformerna vidare.
Vilka vi är
Open Space Consulting AB bildades 1999, av Thomas Herrmann. Vi samarbetar med GC-professionals lokalt, regionalt liksom ‘worldwide’.Vi har ett nära samarbete i Beyond Performance Group där vi är 5 auktoriserade trainers som samarbetar bl a i vårt ramavtal med Göteborg och kranskommuner.