Företagspresentation

Vårt syfte
Open Space Consulting frigör livskraft i människor, organisationer och samhälle.
Övertygelser som informerar hur vi arbetar
  • Allt hänger ihop i komplexa samband. Alla människor är värdefulla och vi kan och vill bidra när vi får en genuin inbjudan.
  • I varje organism (inkl organisationer) finns koden till välmående och framgång.
  • Fokus på genuina relationer är nödvändigt för att vi ska må bra  och producera hållbara resultat.
  • För att arbeta med komplexa sammanhang behövs enkla arbetsformer som öppnar upp för den inneboende visdomen. Hållbar utveckling kan bara ske inifrån. Den kan inte initieras eller genomföras av ”experter” utifrån.
  • Förändring är konstant. Sorg och konflikt är naturliga sätt att bearbeta utmanande förändringar. Framgångsrika organisationer arbetar MED förändring snarare än emot.

Vår strävan är att arbeta i samklang med dessa övertygelser i allt vi gör. De informerar vilka metoder och tekniker vi väljer och HUR vi möter människor och grupper. Vi ber våra kunder om återkoppling för att vidareutveckla vår praktik.

Våra visioner/mål
Vi arbetar mot vårt syfte genom att:

  • Varje år ge 1000-tals människor upplevelser av arbetsformer i samklang med våra övertygelser.
  • Stödja ledare/organisationer att införa livsberikande arbetssätt.
  • Utbilda ledare, medarbetare och konsulter så att de kan sprida arbetsformerna vidare.
Vilka vi är
Open Space Consulting AB bildades 1999, av Thomas Herrmann, som har utbildat 100-tals personer i de olika komponenterna i The Genuine Contact Program. Vi samarbetar med dessa och andra ”GC-Professionals” lokalt, regionalt och globalt.