Företagspresentation

Vårt syfte
Open Space Consulting frigör livskraft i människor, organisationer och samhälle.

Våra grundläggande värderingar
  • Alla människor är värdefulla.
  • Människor vill bidra till utveckling när de bjuds in.
  • Mångfald berikar.

Open Space Consulting arbetar med processer där lärandet och människan är i centrum. Den stora outnyttjade potentialen i individer, grupper och organisationer frigörs genom att alla inbjuds att vara verkligt delaktiga.

Våra visioner/mål
Vi arbetar mot vårt syfte genom att:

  • Varje år ge 1000-tals människor upplevelser av arbetsformer där alla deltar på lika villkor, där allas kapacitet nyttjas och där allas lika värde är tydligt.
  • Stödja ledare/organisationer att införa livsberikande arbetssätt.
  • Utbilda ledare, medarbetare och konsulter så att de kan sprida arbetsformerna vidare.
Vilka vi är
Open Space Consulting AB bildades 1999, av Thomas Herrmann, som har utbildat 100-tals personer i de olika komponenterna i The Genuine Contact Program. Vi samarbetar med dessa och andra ”GC-Professionals” lokalt, regionalt och globalt.