Viktiga beslut online? 5toFold

Beslutsmetoden Five to Fold decision making (5toFold) är en kollaborativ beslutsmetod för organisationer och grupper med ett klart syfte. Det är ett effektivt och kraftfullt sätt för vardagliga beslut men även för stora komplexa beslut. Bruket av metoden ger möjlighet att stämma av såväl individuellt som organisatoriskt syfte varje gång ett beslut tas. 5toFold utvecklar tillit och individuellt ansvarstagande.

Metoden har använts och utvecklats under många år av facilitatorer i den internationella Genuine Contact Organisationen. Vi använder 5toFold för beslutsfattande, såväl online som fysiska beslutsmöten sedan 2006 och vi delar med oss av metoden till kunder runt om i världen. Ibland är ett 5toFold möte del av ett längre möte ibland är det ett speciellt beslutsmöte.

Efter att Open Space Consulting introducerat och väglett mig i beslutsmetoden 5toFold har jag använt metoden i online möten både i arbetslivet och i förtroendeuppdrag inom föreningslivet. Det har handlat om tillfällen där samverkansgrupper behövt ta ställning till om en komplicerad utvecklingsprocess ska inledas och vid principbeslut vid föreningsmöten.
5toFold är en beslutsmetod som jag ofta kommer att använda för att underlätta i processer där grupper behöver fatta beslut. Stora som små, enkla som svåra och konfliktfyllda. Metoden leder nämligen, på ett naturligt och respektfullt sätt, till att hänsyn till allas aspekter samt leder till individuellt ansvar och en acceptans av det beslut som gruppen kommer fram till.
Mattis Holmetun, Förbundschef Samordningsförbunder i Jämtlands län. (Mars 2020)

Hur det fungerar i praktiken kan du få en inblick i genom att titta på vår 2-sidiga praktiska handledning. Känner du dig redan trygg utifrån det så är du fri att börja prova metoden. Önskar du mer stöd så erbjuder vi följande alternativ:

Mer information/fördjupat lärande, se: