Verksamhetsutveckling

Open Space Consulting erbjuder din verksamhet stöd att nå sin fulla potential. Vi utgår från ett holistiskt synsätt på verksamhetsutveckling. Det innebär att vi ser varje organisation som en unik organism bestående av många interagerande delsystem. Komplexiteten är oändlig och den hanteras genom att vi använder enkla strukturer som med anpassade processer skapar det utrymme vari ni finner er egna unika väg.

En viktig utgångspunkt är att kunskapen och förmågan som behövs för att skapa en effektiv organisation med ett livsbejakande klimat, redan finns där. Vi assisterar er med att skapa utrymmet så att denna inneboende kunskap blir synlig och att potentialen som redan finns därmed tas tillvara.

Vi stödjer er i förberedelser, genomförande, uppföljning och dessutom i att överföra kompetensen så att ni kan upprätthålla er kraft utan externa konsulter i framtiden.

Vårt förhållnings- och arbetssätt utgår till stor del från The Genuine ContactTM program. Open Space Consulting fick 2001, som första företag i Europa, auktorisation att utbilda andra i programmets komponenter.