Del 3. Tvärkulturell Konfliktlösning

Den enda konstanten i livet är förändring och med förändring följer konflikter. En handledare som arbetar med förändring måste också vara beredd på att konflikter uppstår i grupperna. Att handleda möten för konfliktlösning är en nödvändig kunskap som används när man måste ta itu med konflikten separat. Då man varken kan använda Whole Person Process Facilitation eller Open Space-metoden.

Kursen tar upp handledarens personliga förberedelser inför konfliktlösningsmöten. Den modell för konfliktlösning i grupper som används baseras på allmängiltiga erfarenheter från tvärkulturellt arbete med konfliktlösning.

Metoden utgår från Angeles Arriens arbete med tvärkulturell konfliktlösning och Harrison Owens arbete med Open Space-metoden och dess fyra principer samt kunskapen om I-Ching, The Chinese Book of Change. Vi lär oss om integritet och tillit och primära orsaker till missförstånd.

Kursen vänder sig till ledare, konsulter och anställda som vill vara förberedda på att arbeta med konfliktlösning i grupper.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)

Kursinnehåll – en överblick
Dag 1:

  • Den personliga förberedelsen.
  • Differensen mellan egenvärde och självkritik.
  • Hur påverkar fördömande och bedömningar.
  • Egna förberedelser ur tre olika perspektiv.
  • Att arbeta på ett opartiskt sätt.
  • Kunskap om tre livskrafter med fokus på deras integrering.
  • Kunskap om fyra universella arketyper och deras användning för att möta konflikter på ett balanserat sätt.

Dag 2:

Kunskap om sex faser för kreativ problemlösning som är vanliga i alla kulturer. Hur man använder dem effektivt.

Pris

Kurspris per deltagare är 7200 SEK + moms. I priset ingår samtliga måltider och arbetsbok. Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert!

Har du svårt att betala hela kurskostnaden? Studenter, pensionärer och ideella föreningar mm kan diskutera kompletterande sätt att betala del av kurskostnaden.