Del 3. Tvärkulturell Konfliktlösning

Den enda konstanten i livet är förändring och med förändring följer smärta, sorg och ibland konflikter. En handledare som arbetar med förändring måste därför vara beredd på att konflikter uppstår i grupperna. Att handleda möten för konfliktlösning är en nödvändig kunskap som används när konflikten behöver hanteras separat. Då varken Whole Person Process Facilitation eller Open Space-metoden fungerar.

Kursen tar upp handledarens personliga förberedelser inför konfliktlösningsmöten. Den modell för konfliktlösning i grupper som används baseras på allmängiltiga erfarenheter från tvärkulturellt arbete med konfliktlösning.

Metoden utgår från Angeles Arriens arbete med tvärkulturell konfliktlösning och Harrison Owens arbete med Open Space-metoden och dess fyra principer samt kunskapen om I-Ching, The Chinese Book of Change. Vi lär oss om integritet och tillit och primära orsaker till missförstånd.

Kursen vänder sig till ledare, konsulter och anställda som vill vara förberedda på att arbeta med konfliktlösning i grupper.

Kursinnehåll – en överblick
Dag 1:

  • Den personliga förberedelsen.
  • Differensen mellan egenvärde och självkritik.
  • Hur påverkar fördömande och bedömningar.
  • Egna förberedelser ur tre olika perspektiv.
  • Att arbeta på ett opartiskt sätt.
  • Kunskap om tre livskrafter med fokus på deras integrering.
  • Kunskap om fyra universella arketyper och deras användning för att möta konflikter på ett balanserat sätt.

Dag 2:

Kunskap om sex faser för kreativ problemlösning som är vanliga i alla kulturer. Hur de används effektivt.

AKTUELLA KURSER (se Aktiviteter)

Är ni intresserade av en intern kurs, hör av er för en offert