Medskapande beslutsmetod för grupper

Vill du att ni fattar kloka och hållbara beslut?

Beslutsmetoden Five to Fold decision making (5toFold) lämpar sig för organisationer och grupper som är klara över sitt syfte och vill bjuda in till medskapande beslutsprocesser för att samskapa hållbara beslut.

5toFold kan användas för vardagsbeslut liksom för stora komplexa beslut. Användandet utvecklar gruppens och individens muskler att navigera i förändring och den gynnar en kultur av ledarskap.

Under de 15 år vi använt metoden i vår organisation (International Genuine Contact Organization) har vi sett en hög acceptans av fattade beslut och ett stort engagemang i implementeringen när beslutet är fattat. , Vi använder 5toFold såväl online som i fysiska möten.

Som ledare så vill du

  • Använda alla medverkandes potential i beslutsfattandet
  • Låta allas röster bli hörda genom en medskapande arbetsform
  • Bjuda in allas åsikter (inkl känslor) för bästa beslut

Du behöver vara beredd att

  • Ha tillit till de medverkandes vilja och kompetens
  • Vara öppen för att resultatet inte blir det du hade förväntat dig
  • Investera tid i förberedelser inför ett beslutsmöte liksom för uppföljning efteråt

Vi hjälper dig utveckla intern kapacitet att arbeta med metoden på ett professionellt sätt dels i våra öppna utbildningar dels i interna workshops.

Kontakta Thomas för mer information.

Bilden nedan visar ett beslutsmöte under en workshop, här själva omröstningsförfarandet.