Whole Person Process Facilitation

Med Whole Person Process Facilitation (WPPF) skapas förutsättningar för effektiva och resultatinriktade möten där all samlad kunskap tas tillvara på bästa sätt. Det kan vara personal-, projekt- eller beslutsmöten. WPPF ökar lärandet när den används i utbildningar.

Vi använder en rad verktyg och tekniker för att utforma mötet  så att deltagarna ges maximala möjligheter för lärande. Vi tar hänsyn till olika lärstilar, olika förmågor och preferenser. Vi är uppmärksamma på att hålla en hög energinivån under hela mötet.

WPPF är ett effektivare sätt att nå resultat för ett möte så länge det inte är frågan om ett rent informationsmöte. Metoden har utvecklats som ett komplement till Open Space-metoden och bygger på samma grundfilosofi. Den lämpar sig i situationer där mötets inriktning är styrt mer i detalj (Vad?) och deltagarnas kunskaper skall användas för att finna vägen dit (Hur?). Möten som leds med WPPF resulterar i:

  • Maximal delaktighet
  • Stor kreativitet
  • Lustfyllt lärande
  • Äkta kontakt mellan de som deltar
  • De bästa möjliga lösningarna

WPPF används vanligen för grupper upp till ca 40 personer men kan anpassas för större grupper. Det kan röra sig om att inbjuda till lärande kring ett eller flera specifika ämnen, utveckla något nytt tillsammans, fatta hållbara beslut eller starta upp ett samarbete/ nätverk/ projekt.

Vi använder metoden för att skapa bästa förutsättningar för lärande i de utbildningar vi erbjuder. För distansmöten har vi utvecklat en variant av WPPF som ger kreativitet, produktivitet och hög energi genom hela mötet!
Mer information om våra utbildningar