Ett Dialogcafé i praktiken

En inbjudande café atmosfär
Deltagarna välkomnas till cafét och uppmuntras att välja ett bord med nya bekanta. Mångfald och nya möten berikar konferensen.

Kaffe, te och förfriskningar finns tillgängligt hela tiden och man fyller på när man själv vill.

Runda bord med färggranna dukar
Rummet möbleras med runda bord, trevliga dukar och gärna ett ljus eller en blomma på varje bord.

Deltagarna hjälps åt att anteckna de viktigaste idéerna. Det finns instruktioner, blädderblocksblad och färgpennor på varje bord.

Nätverk byggs!
Samtalen startar så snart deltagarna har hälsats välkomna och blivit introducerade till syftet med mötet, bakgrunden till metoden och hur det praktiskt fungerar.

 

Korsbefruktning
Bordsvärden sitter kvar vid samma bord under de arbetspass som behandlar det aktuella temat. Övriga deltagare byter till vars ett nytt bord vid en given signal. De blir välkomnade och introducerade av bordsvärden.

Vid det sista dialogpasset återförenas de personer som startade tillsammans. De delar med sig av det de varit med om vid andra bord. (det finns många variationer att organisera detta på)

Café etiketten föreslår:
* Inled gärna med att gå laget runt. Säg ditt namn, arbetsplats och ge en första kommentar på temat.
* Bidra med dina tankar och idéer.
* Lyssna efter djupare frågor/teman.
* Koppla ihop idéer.
* Lek, rita och skriv på blädderblocksbladen.

Väggarna tapetseras av idéer!
Alla deltagarnas anteckningar tejpas upp på väggarna i cafét. Det blir tydligt att deltagarna känner engagemang för ett antal gemensamma frågor.

I slutet på konferensen får deltagarna ofta en möjlighet att under några minuter fundera över ett individuellt åtagande.

En STOR vägg för sammanfattningen!
Som en sammanfattning ges alla möjlighet att kommentera vad de tyckte var viktigt och vad de lärt sig under cafét.

Resultatet dokumenteras med hjälp av Group Graphics på en gigantisk väggmålning.

Denna sammanfattning är en bra utgångspunkt för fortsatta utvecklingsprocesser.

På längre konferenser kan man arbeta vidare med de heta frågorna och göra handlingsplaner.

Open Space Consulting fotograferar allt material digitalt och levererar det inom 48 timmar.