Kreativa och effektiva distansmöten

Det finns behov av ökat samarbete på distans i och mellan organisationer och företag. Allt fler av oss spenderar allt mer tid i distansmöten. En hel del talar för att andelen möten på distans kommer att öka ännu mer i framtiden.

VÅRA DISTANSMÖTEN ÄR KREATIVA, PRODUKTIVA OCH ENERGIGIVANDE! HUR LÅTER DET?

Definition. Med kreativt distansmöte menar vi ett möte som syftar till lärande och/eller utveckling och som genomförs i realtid. Det kan vara möten där varje person sitter för sig själv, alternativt att flera personer befinner sig på samma fysiska plats och interagerar med andra grupper och/eller individer på andra platser.

Vi har utvecklat mötesmetoder för att skapa effektiva och kreativa möten på distans. Vi vågar hävda att ett väl genomfört distansmöte kan överträffa ett fysiskt möte vad gäller kreativitet och effektivitet!

Vi använder befintlig teknik (såväl programvaror på Internet som telefonkonferenser) på ett sådant sätt så att alla i mötet är delaktiga och kan bidra i mötet.

Hemligheten (som vi gärna delar med oss av) är att vi kombinerar tekniker, som alla har tillgång till, med en distansvariant av mötesmetoden Whole Person Process Facilitation OCH professionell mötesledning.

Grundläggande förutsättningar:

  • En helhetsplan för mötet. Förberedelser där syfte/mål/målgrupp/metod mm klargörs. Uppföljning och utvärdering – anpassat till situationen.
  • En mötesplattform som passar förutsättningarna. Håll det enkelt! Hellre en fungerande telefonkonferens än en exklusiv programvara som inte kan hanteras i mötet.
  • En struktur/metod som tar tillvara potentialen i mötet. Det räcker inte med teknik, det behövs smarta arbetsformer för att det skall bli ett effektivt möte.
  • Ett förhållningssätt som gör att metoden nyttjas till full potential. Metoden är skalet, förhållningssättet är metodens substans. Då känns det ’gött’ i mötet och blir resultat!
  • En kompetent mötesledare/facilitator som arbetar utifrån förhållningssättet och behärskar teknik och metod.

Vill du testa själv? Ladda ner vår två-sidiga praktiska beskrivning.

Vi stödjer er med att leda möten eller utbildar er att leda kreativa & effektiva distansmöten på egen hand. Kontakta Thomas för mer information! Via e-post eller telefon 0709-98 97 81