Aktiviteter – anmälan

26-27 + 29/10. ONLINE: Whole Person Process Facilitation

Betalning på plats

Datum: 25 oktober 2020

Whole Person Process Facilitation (WPPF) is the name given to a highly dynamic, participative meeting methodology designed to integrate the wisdom of the group as well the individual, during the meeting.

The WPPF methodology delivers both powerful short and long term results from meetings. Energy, ideas and discussions from meetings are transformed into constructive action, with participants embracing responsibility and leadership around the topic at hand, be that a product, concept, question or strategy.

In the longer term, by using the WPPF meeting methodology, team members become increasingly more engaged, creative and open. This engenders resilience among people and teams in dealing with the  dynamics of change from both within and outside organizations.

In this 3 day training you will learn how to use meetings as a seriously effective way to utilize all of the human capacity in an organization. You will discover not only how to prepare, run and follow up on meetings in a new way, but will also learn to build your own capacity to run a WPPF meeting. After the training you will have access to a peer-to-peer mentoring circle for ongoing learning.

The workshop will happen online. Our team har worked with online meetings extensively since 15 years. we have facilited hundreds om participative online meetings, mostly using WPPF as a learning container.

More information and registration

Läs mer om denna aktivitet!

9-11 dec-20 Hållbart medskapande med Open Space-metoden

Betalning på plats

Datum: 9 december 2020

Rätt använd är Open Space-metoden en av de viktigaste ingredienserna för att nå hållbar utveckling genom medskapande, menar vi. Nu har du chansen att under tre dagar lära mer om att använda Open Space på ett klokt sätt. Vi lever som vi lär så dagarna genomförs som en interaktiv lärprocess där vi nyttjar kunskaperna i gruppen. Dessutom så delar kursledarna Thomas Herrmann och Eva P Svensson med sig av sina erfarenheter. De har flera decenniers erfarenhet av framgångsrikt arbete med Open Space-metoden i Sverige och internationellt. test

Utbildningen genomförs i kanonfin miljö på Två Skyttlar i Örby/Kinna - en proffsig partner som håller i att skapa en harmonisk miljö o fantastisk mat.
Mer info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!

2-5 febr-21 Lära att bygga en Genuine Contact Organisation

Betalning på plats

Datum: 2 februari 2021

(English follows) Lär dig att utveckla en interrelaterad lärande organisation som inspirerar, upprätthåller och re-genererar tillväxt och exceptionella resultat. Workshopen visar en möjlig väg att bygga kapacitet i gruppen att navigera i det kaos som är del av vår vardag. Den ger verktyg och en förståelse så att du kan applicera det du lärt i din unika miljö, där du kan skapa din egna Genuine Contact Organisation.

Kursspråket är engelska men anpassning till olika behov är spännande. Kursen genomförs i Nederländerna, mer information inom kort.

During this workshop you will learn ways to develop an interconnected learning organization to inspire, sustain and re-generate growth, and exeptional performance. This workshop offers a path to build group capacity to successfully flow with the chaos of our time in gives you tools and understanding so that you can apply your learning to your unique setting, creating your own unique Genuine Contact Organization.

English will be our primary language in the training but we are happy to explore ways to include other languages. This workshop will happen in the Netherlands. More info soon!

Läs mer om denna aktivitet!

11/3-21. ONLINE: Erfa utbyte om "Open Space" (gratis)

Betalning på plats

Datum: 11 mars 2021

Du kanske nyligen utbildat dig i Open Space-metoden, eller är en rutinerad Open Space-räv eller ”bara” har läst om metoden och blivit nyfiken och vill veta/lära mer… Du är varmt välkommen till en eftermiddag då vi utbyter erfarenheter – du bestämmer agendan – vi lär tillsammans ”i Open Space”!
Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden ännu mer, för medskapande utveckling. Därför kostar det inget att vara med. Jag hoppas du blir inspirerad att använda metoden mer!

Workshopen genomförs på distans

Praktisk info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!

12-16/4-21 GC Train the Trainer

Betalning på plats

Datum: 12 april 2021

(English follows) Vi är glada att erbjuda auktorisationskursen Genuine Contact Train the Trainer. Vill du komma med i ett internationellt nätverk av trainers som arbetar för "fred och harmoni i världen" genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Delta i Genuine Contact Train the Trainer så skaffar du dig även auktorisation att utbilda andra i alla delar av The Genuine Contact Program.

Vi erbjuder olika möjligheter att ta de delar du behöver för att delta i Train the Trainer, under tiden fram tills dess.

Mer information och anmälan, kommer inom kort! Hör av dig till Thomas om du har frågor nu!

Train the Trainer liksom många av våra kurser genomförs i Nederländerna. Vi försöker i möjligaste mån åka landvägen, info om buss/tåg HÄR. Behöver vi flyga så brukar Travelstart fungera väl.

We are happy to offer the Genuine Contact Train the Trainer. Would you like to join an international network of trainers working for "peace and harmony in the world" through releasing power in people and organizations? This training also gives you authorization to teach all of the modules of the Genuine Contact Program.

We offer various opportunities to take the modules you need to participate in the authorization course, during the coming time.

More info and registration will appear here soon.
Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

Train the Trainer and many of our other trainings are organized in the Netherlands. If you go by plane you may book via Travelstart. Here you can check out bus & trainrides.

Läs mer om denna aktivitet!

Ramavtalsleverantör för stat och kommun!

Betalning på plats

Datum: 1 januari 2022

Genom vårt samarbete med Ework erbjuder vi våra tjänster bl a inom Kammarkollegiets statliga ramavtal riktat mot Managementkonsultområdet. Vi tillhandahåller även tjänster till Göteborgs stad och många andra kommuner inom ramavtalen som riktar sig mot utveckling av organisation, ledare och medarbetare.

Tillsammans med EPS Humaninvest AB har vi även ramavtal med vår hemkommun Kungsbacka - närodlat :)

IMG_4030

Läs mer om denna aktivitet!