Aktiviteter – anmälan

Ramavtalsleverantör för stat och kommun!

Beskrivning:

Genom vårt samarbete med Ework erbjuder vi våra tjänster bl a inom Kammarkollegiets statliga ramavtal riktat mot Managementkonsultområdet. Vi tillhandahåller även tjänster till Göteborgs stad och många andra kommuner inom ramavtalen som riktar sig mot utveckling av organisation, ledare och medarbetare.

Tillsammans med EPS Humaninvest AB har vi även ramavtal med vår hemkommun Kungsbacka - närodlat :)

IMG_4030

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.