Aktiviteter – anmälan

24-26 mars-15 Mötesfacilitering - Whole Person Process Facilitation

Beskrivning:

Genom att använda metoden WPPF i personalmöten, utbildningar, beslutsmöten, konferenser tar du tillvara på hela potentialen i individ, grupp och organisation. Du skapar kreativa, produktiva och energigivande möten!

Metoden är ett utmärkt komplement till Open Space-metoden. Med WPPF kan du styra agendan samtidigt som deltagarna ges möjlighet att processa innehållet för att nå bästa möjliga resultat.

Nu har vi klart med en grupp deltagare till kommande WPPF kurs, vill du vara med så finns det fortfarande några platser kvar, men hör av dig snabbt för att vara garanterad plats!

LÄNK till mer information & anmälan

Har du svårt att betala hela kurskostnaden? Studenter, pensionärer och ideella föreningar mm kan diskutera kompletterande sätt att betala del av kurskostnaden.

Maila Thomas för mer information eller ring på 0709-98 97 81

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.