Aktiviteter – anmälan

Här presenterar vi de olika aktiviteter som vi anordnar t.ex. utbildningar, workshops o mentorcirklar. Klicka på rubriken för en enskild aktivitet för att visa mer info!

11 jan-21. Organizational Health & Balance - ONLINE

Beskrivning:

(English follows)

I denna utbildning kommer du att lära dig en väg till (åter)upptäcka och återställa ett hälsosamt organisatoriskt klimat, genom att gå tillbaka och utforska dina grundläggande föreställningar om organisatoriskt välmående.

Du kommer att få en möjlighet att utforska hälsotillståndet i din organisation ur ett holistiskt tillväxtperspektiv och utveckla din egen uppfattning om vad som behövs för att uppnå och upprätthålla hälsa och balans och vilken nytta det kan ge. Oavsett om du inleder någon form av organisatorisk förbättringsprojekt, omstrukturering, om du vill åtgärda ett problem, eller helt enkelt vill förstå hur din organisation kan fungera bättre, kommer denna korta utbildning (4 timmar + lunchrast) vara till nytta för dig.

Kom, lär och utforska med en internationell grupp i en spännande medskapande online utbildning. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop (Grundmodul 1 i The Genuine Contact™ Program). När du har deltagit i den workshopen har du möjlighet att vara med på fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - där du lär enkla och kraftfulla verktyg för att göra en diagnos och förnyelse för att skapa ett hälsosamt klimat i ditt team eller din organisation. Denna, grundmodul 2, genomförs den 10-12 februari.

Mer information och anmälan genom länkarna ovan
Kontakta Thomas om du vill!

In this training you will learn a path to (re)discovering and restoring a healthy organizational climate, by stepping back and exploring your foundational beliefs about organizational wellness.

You will have an opportunity to explore the state of health in your organization from a holistic growth perspective and develop your own perception of what is needed to achieve and maintain health and balance and what the benefits of doing so can be. Whether you are embarking on some kind of organizational improvement project, restructuring, setting out to fix an organizational problem, or simply want to understand your organization's performance better, this short training (4 hours + lunch break) will be of benefit to you.

Join the exploration in an international group meeting, online. You will bring back practical tools that you can use in your own or other organizations.

Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiential workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). Once you have taken this training you can participate in  Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance where you learn useful tools to support and re-generate a healthy climate in teams and organizations. This workshop is offered on February 10-12.

More information and registration via the links above.
Welcome to contact Thomas if you like!

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.