Aktiviteter – anmälan

15-17 May-19. Organizational Health and Balance, Berlin!

Beskrivning:

(English follows) Vi är glada att erbjuda möjligheten att återupptäcka och finna vägar att förbättra välmåendet och balansen i våra organisationer. Kom, lär och utforska med en internationell grupp som möter våren i den spännande och vackra staden Berlin. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop (Grundmodul 1 i The Genuine Contact™ Program). Den följs av fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - diagnos och förnyelse (Grundmodul 2).

Din investering (ex moms):
Path to organizational Health and balance. 125 Euro
Achieving organizational Health and balance: 900-750-520 Euro
1. Normalpris (anställd). 2. Småföretag/små ideella organisationer. 3. Student och nyföretagare.
Var passar du in?

Boka plats via epost till min kollega i Berlin Anna Caroline
Om du har frågor kan du även kontakta mig, Thomas.

We are happy to offer the opportunity to re-discover and find ways to improve Health and Balance in your organization. Join the exploration in an international group meeting in the exciting and Beautiful city of Berlin. You will bring back practical tools that you can use in your own or other organizations.

Read more about Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiental workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). This workshop is followed by Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance.

Your investment (excl VAT):
Path to organizational Health and balance. 125 Euro
Achieving organizational Health and balance: 900-750-520 Euro
1. Standard price (employed). 2. Small business/small NGO 3. Student and start-up.
Where do you fit in?

Register via email to my collegue in Berlin Anna Caroline.
You may also connect to me with questions, Thomas.

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

VänligenKontakta ossom du vill veta om det finns några platser kvar.