Open Space Consulting – Aktiviteter

Här presenterar vi de olika aktiviteter som vi anordnar t.ex. utbildningar, workshops o mentorcirklar. Klicka på rubriken för en enskild aktivitet för att visa mer info!

 Kommande aktiviteter:

11 jan-21. Organizational Health & Balance - ONLINE

Betalning på plats

Datum: 11 januari 2021

(English follows)

I denna utbildning kommer du att lära dig en väg till (åter)upptäcka och återställa ett hälsosamt organisatoriskt klimat, genom att gå tillbaka och utforska dina grundläggande föreställningar om organisatoriskt välmående.

Du kommer att få en möjlighet att utforska hälsotillståndet i din organisation ur ett holistiskt tillväxtperspektiv och utveckla din egen uppfattning om vad som behövs för att uppnå och upprätthålla hälsa och balans och vilken nytta det kan ge. Oavsett om du inleder någon form av organisatorisk förbättringsprojekt, omstrukturering, om du vill åtgärda ett problem, eller helt enkelt vill förstå hur din organisation kan fungera bättre, kommer denna korta utbildning (4 timmar + lunchrast) vara till nytta för dig.

Kom, lär och utforska med en internationell grupp i en spännande medskapande online utbildning. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop (Grundmodul 1 i The Genuine Contact™ Program). När du har deltagit i den workshopen har du möjlighet att vara med på fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - där du lär enkla och kraftfulla verktyg för att göra en diagnos och förnyelse för att skapa ett hälsosamt klimat i ditt team eller din organisation. Denna, grundmodul 2, genomförs den 10-12 februari.

Mer information och anmälan genom länkarna ovan
Kontakta Thomas om du vill!

In this training you will learn a path to (re)discovering and restoring a healthy organizational climate, by stepping back and exploring your foundational beliefs about organizational wellness.

You will have an opportunity to explore the state of health in your organization from a holistic growth perspective and develop your own perception of what is needed to achieve and maintain health and balance and what the benefits of doing so can be. Whether you are embarking on some kind of organizational improvement project, restructuring, setting out to fix an organizational problem, or simply want to understand your organization's performance better, this short training (4 hours + lunch break) will be of benefit to you.

Join the exploration in an international group meeting, online. You will bring back practical tools that you can use in your own or other organizations.

Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiential workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). Once you have taken this training you can participate in  Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance where you learn useful tools to support and re-generate a healthy climate in teams and organizations. This workshop is offered on February 10-12.

More information and registration via the links above.
Welcome to contact Thomas if you like!

Läs mer om denna aktivitet!

19-22 jan-21. ONLINE: Open Space Technology

Betalning på plats

Datum: 19 januari 2021

Learn how to use this superior collaboration method in a small group setting, offered by 3 highly experienced Open Space practitioners.

Open Space Technology (OST) is a meeting methodology that taps into the collective wisdom of the group, team or organization to address concrete business issues, find answers to complex problems, and nurture leadership in times of change. OST can be used both online and in physical meetings.

Using the potential of the whole group, whether 5 or 500+ people, OST is utilized to bring together groups of people around topics that are deeply important to them. The method has proven long term effects in problem solving among groups and improving how people work together. Working repeatedly with Open Space Technology has the capacity to transform organizations.

Our team has worked with online meetings extensively since 15 years. We have facilitated more then 100 OST meetings online, using various platforms.

The training starts 13.00 on Tuesday 19 January and ends at 12.00 on Friday 22 January 2021. A follow up meeting is conducted in May-21.

More information and registration

Contact Thomas if you have any questions

Läs mer om denna aktivitet!

9-12 febr-21. Organizational Health & Balance ONLINE

Betalning på plats

Datum: 9 februari 2021

(English follows) Vi är glada att erbjuda möjligheten att återupptäcka och finna vägar att förbättra välmåendet och balansen i våra organisationer. Kom, lär och utforska med en internationell grupp i en spännande medskapande ONLINE utbildning. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop, den 9 februari (erbjuds även den 11 januari!).

I denna utbildning kommer du att lära dig en väg till (åter)upptäcka och återställa ett hälsosamt organisatoriskt klimat, genom att gå tillbaka och utforska dina grundläggande föreställningar om organisatoriskt välmående.

Du kommer att få en möjlighet att utforska hälsotillståndet i din organisation ur ett holistiskt tillväxtperspektiv och utveckla din egen uppfattning om vad som behövs för att uppnå och upprätthålla hälsa och balans och vilken nytta det kan ge. Oavsett om du inleder någon form av organisatorisk förbättringsprojekt, omstrukturering, om du vill åtgärda ett problem, eller helt enkelt vill förstå hur din organisation kan fungera bättre, kommer denna korta utbildning vara till nytta för dig.

När du har deltagit i den workshopen har du möjlighet att vara med på fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - du lär dig att göra en organisatorisk diagnos för att veta vad som redan finns på plats och vad som behöver bytas ut eller renas – du lär viktig kunskap som du kan använda för att utveckla eller omorganisera din verksamhet. Diagnosen är utgångspunkten och med det kommer en karta för förnyelse av organisatorisk hälsa och balans. Denna, grundmodul 2, genomförs den 10-12 februari.

Mer information och anmälan genom länkarna ovan
Kontakta Thomas om du vill!

We are happy to offer you the opportunity to re-discover and find ways to improve the health and balance in your organization. Come and learn and explore in an international group working together in this ONLINE training. You will take away practical tools that you can use in your own or other organizations. The training is given in two parts, presented below.

Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiential workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). Offered on Febr 9th (also offered on January 11th)

In this training you will learn a path to (re)discovering and restoring a healthy organizational climate, by stepping back and exploring your foundational beliefs about organizational wellness.

You will have an opportunity to explore the state of health in your organization from a holistic growth perspective and develop your own perception of what is needed to achieve and maintain health and balance and what the benefits of doing so can be. Whether you are embarking on some kind of organizational improvement project, restructuring, setting out to fix an organizational problem, or simply want to understand your organization's performance better, this short training will be of benefit to you.

Once you have taken this training you can participate in  Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance

In this training participants learn how to do an organizational diagnosis to know what is already in place and what needs to be replaced or cleansed – important knowledge when planning to re-model or re-organize an organization. The diagnosis is the starting point and with it comes a map for the regeneration of organizational health and balance.

This workshop is offered on February 10-12.

More information and registration via the links above.
Welcome to contact Thomas if you have questions!

Läs mer om denna aktivitet!

1-2+4 March-21. ONLINE: Whole Person Process Facilitation

Betalning på plats

Datum: 1 mars 2021

Whole Person Process Facilitation (WPPF) is the name given to a highly dynamic, participative meeting methodology designed to integrate the wisdom of the group as well the individual, during the meeting.

The WPPF methodology delivers both powerful short and long term results from meetings. Energy, ideas and discussions from meetings are transformed into constructive action, with participants embracing responsibility and leadership around the topic at hand, be that a product, concept, question or strategy.

In the longer term, by using the WPPF meeting methodology, team members become increasingly more engaged, creative and open. This engenders resilience among people and teams in dealing with the  dynamics of change from both within and outside organizations.

In this 3 day training you will learn how to use meetings as a seriously effective way to utilize all of the human capacity in an organization. You will discover not only how to prepare, run and follow up on meetings in a new way, but will also learn to build your own capacity to run a WPPF meeting. After the training you will have access to a peer-to-peer mentoring circle for ongoing learning.

The workshop will happen online. Our team har worked with online meetings extensively since 15 years. we have facilited hundreds om participative online meetings, mostly using WPPF as a learning container.

Here is more information and registration

Get in touch with Thomas now if you wish!

Läs mer om denna aktivitet!

11/3-21. ONLINE: Erfa utbyte om "Open Space" (gratis)

Betalning på plats

Datum: 11 mars 2021

Du kanske nyligen utbildat dig i Open Space-metoden, eller är en rutinerad Open Space-räv eller ”bara” har läst om metoden och blivit nyfiken och vill veta/lära mer… Du är varmt välkommen till en eftermiddag då vi utbyter erfarenheter – du bestämmer agendan – vi lär tillsammans ”i Open Space”!
Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden ännu mer, för medskapande utveckling. Därför kostar det inget att vara med. Jag hoppas du blir inspirerad att använda metoden mer!

Workshopen genomförs på distans

Praktisk info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!

12-16/4-21 GC Train the Trainer

Betalning på plats

Datum: 12 april 2021

(English follows) Vi är glada att erbjuda auktorisationskursen Genuine Contact Train the Trainer. Vill du komma med i ett internationellt nätverk av trainers som arbetar för "fred och harmoni i världen" genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Delta i Genuine Contact Train the Trainer så skaffar du dig även auktorisation att utbilda andra i alla delar av The Genuine Contact Program.

Vi erbjuder olika möjligheter att ta de delar du behöver för att delta i Train the Trainer, under tiden fram tills dess.

Här finns mer information och anmälan
Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Train the Trainer liksom många av våra kurser genomförs i Nederländerna. Vi försöker i möjligaste mån åka landvägen, info om buss/tåg HÄR. Behöver vi flyga så brukar Travelstart fungera väl.

We are happy to offer the Genuine Contact Train the Trainer. Would you like to join an international network of trainers working for "peace and harmony in the world" through releasing power in people and organizations? This training also gives you authorization to teach all of the modules of the Genuine Contact Program.

We offer various opportunities to take the modules you need to participate in the authorization course, during the coming time.

Here is more info and registration
Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

Train the Trainer and many of our other trainings are organized in the Netherlands. If you go by plane you may book via Travelstart. Here you can check out bus & trainrides.

Läs mer om denna aktivitet!

Ramavtalsleverantör för stat och kommun!

Betalning på plats

Datum: 1 januari 2022

Genom vårt samarbete med Ework erbjuder vi våra tjänster bl a inom Kammarkollegiets statliga ramavtal riktat mot Managementkonsultområdet. Vi tillhandahåller även tjänster till Göteborgs stad och många andra kommuner inom ramavtalen som riktar sig mot utveckling av organisation, ledare och medarbetare.

Tillsammans med EPS Humaninvest AB har vi även ramavtal med vår hemkommun Kungsbacka - närodlat :)

IMG_4030

Läs mer om denna aktivitet!