Open Space Consulting – Aktiviteter

Här presenterar vi de olika aktiviteter som vi anordnar t.ex. utbildningar, workshops o mentorcirklar. Klicka på rubriken för en enskild aktivitet för att visa mer info!

 Kommande aktiviteter:

Ramavtalsleverantör för stat och kommun!

Betalning på plats

Datum: 1 januari 2017

Genom vårt samarbete med Ework erbjuder vi våra tjänster bl a inom Kammarkollegiets statliga ramavtal riktat mot Managementkonsultområdet. Vi tillhandahåller även tjänster till Göteborgs stad och många andra kommuner inom ramavtalen som riktar sig mot utveckling av organisation, ledare och medarbetare.

Tillsammans med EPS Humaninvest AB har vi även ramavtal med vår hemkommun Kungsbacka - närodlat :)

IMG_4030

Läs mer om denna aktivitet!

15-17 May-19. Organizational Health and Balance, Berlin!

Betalning på plats

Datum: 15 maj 2019

(English follows) Vi är glada att erbjuda möjligheten att återupptäcka och finna vägar att förbättra välmåendet och balansen i våra organisationer. Kom, lär och utforska med en internationell grupp som möter våren i den spännande och vackra staden Berlin. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer- en halvdags upplevelsebaserad workshop (Grundmodul 1 i The Genuine Contact™ Program). Den följs av fördjupningen - Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer - diagnos och förnyelse (Grundmodul 2).

Din investering (ex moms):
Path to organizational Health and balance. 125 Euro
Achieving organizational Health and balance: 900-750-520 Euro
1. Normalpris (anställd). 2. Småföretag/små ideella organisationer. 3. Student och nyföretagare.
Var passar du in?

Boka plats via epost till min kollega i Berlin Anna Caroline
Om du har frågor kan du även kontakta mig, Thomas.

We are happy to offer the opportunity to re-discover and find ways to improve Health and Balance in your organization. Join the exploration in an international group meeting in the exciting and Beautiful city of Berlin. You will bring back practical tools that you can use in your own or other organizations.

Read more about Path-to-Organizational Health and Balance - a half day experiental workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). This workshop is followed by Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance.

Your investment (excl VAT):
Path to organizational Health and balance. 125 Euro
Achieving organizational Health and balance: 900-750-520 Euro
1. Standard price (employed). 2. Small business/small NGO 3. Student and start-up.
Where do you fit in?

Register via email to my collegue in Berlin Anna Caroline.
You may also connect to me with questions, Thomas.

Läs mer om denna aktivitet!

3-5 sept-19. Working with Open Space Technology

Betalning på plats

Datum: 3 september 2019

This is a unique opportunity to learn how to use this superior collaboration method in a small group setting, taught by 3 highly experienced Open Space practitioners. Open Space Technology (OST) is a meeting methodology that harnesses the collective wisdom of the group, team or organization to address concrete business issues, find answers to complex problems, and nurture leadership in times of change.

Using the potential of the whole group, whether 5 or 500+ people, OST has the capacity to bring together (large) groups of people around topics that are deeply important to them and thus prone to misunderstanding. OST has proven long term effects in problem solving among groups and improving how people work together. Working repeatedly with Open Space Technology has the capacity to transform organizations.

The workshop will happen in our favorite place Landgoed de Horst, The Netherlands (50min from Amsterdam Airport).  If you go by plane you may book via Travelstart. Here you can check out busrides.

More information

Läs mer om denna aktivitet!

16-18 Oct -19. Learning to Work with Whole Person Process Facilitation

Betalning på plats

Datum: 16 oktober 2019

Whole Person Process Facilitation (WPPF) is the name given to a highly dynamic, participative meeting methodology designed to integrate the wisdom of the group as well the individual, during the meeting.

The WPPF methodology delivers both powerful short and long term results from meetings. Energy, ideas and discussions from meetings are transformed into constructive action, with participants embracing responsibility and leadership around the topic at hand, be that a product, concept, question or strategy.

In the longer term, by using the WPPF meeting methodology, team members become increasingly more engaged, creative and open. This engenders resilience among people and teams in dealing with the  dynamics of change from both within and outside organizations.

In this 3 day training you will learn how to use meetings as a seriously effective way to utilize all of the human capacity in an organization. You will discover not only how to prepare, run and follow up on meetings in a new way, but will also learn to build your own capacity to run a WPPF meeting. After the training you will have access to a peer-to-peer mentoring circle for ongoing learning.

The workshop will happen in our favorite place Landgoed de Horst, The Netherlands (50min from Amsterdam Airport)

More information

Läs mer om denna aktivitet!

Hållbart medskapande med Open Space-metoden

Betalning på plats

Datum: 31 december 2019

Open Space-metoden är den mest kraftfulla metoden för att nå hållbar utveckling genom medskapande, menar jag. Vi arrangerar regelbundet Lärtillfällen över tre dagar där du kan lära mer om att använda Open Space på ett klokt sätt.

Utbildningen genomförs så snart vi har minst 6 intresserade deltagare. Så hör av dig om du vill vara med nästa gång! Varje år i september erbjuder vi utbildningen, i Nederländerna.
Mer info och anmälan

Läs mer om denna aktivitet!