Mentorcirklar under 2020 (onlinemöten som fungerar)

Du som har deltagit i våra workshops för att lära att hålla onlinemöten, är välkommen till de månatliga mentorcirklarna som vi arrangerar från april-dec 2020. De ingår i workshopavgiften som du redan betalat :)

Intentionen med att erbjuda mentorcirkeln är att den ska bidra till att du får ökad trygghet att leda onlinemöten som fungerar. Du får utbyta erfarenheter med andra och dessutom återigen uppleva ett bra onlinemöte, utifrån modellen ni upplevde i workshopen.

Vi kommer att experimentera med att använda någon mer avancerad programvara, inslag av ”mini-open-space” osv. Men huvudsyftet är att skapa utrymme för erfa-utbyte och lärande – så det är prioritet nr 1.

Upplägg:

  • En inledning där deltagarna inbjuds att dela med sig av sina erfarenheter.
  • Vi identifierar frågor och idéer av intresse
  • Vi utforskar frågorna
  • Alla får bestämma sina egna nästa steg
  • Gemensam avslutning

Datum för mentorcirklar under 2020: 22/4, 19/5, 18/6, 20/7, 25/8, 21/9, 15/10, 18/11, 14/12 (samma tid 13.50-16 om inget annat meddelas här och på Facebook eventet). Anmälan via vårt Fb event eller per epost.