Open Space Consulting har genomfört uppdrag för bland annat nedanstående företag och organisationer:

Alfa Laval
Alingsås kommun
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arendal kommune, Norge
Arbetsförmedlingen i Göteborg
Arbetslivstjänster/Arbetslivsresurs
Astra Zeneca
Bergsjöskolan
Centerpartiet
Chalmers Tekniska Högskola
Coompanion Jönköpings län
Dalar International Inc, USA
Försäkringskassan Västra Götaland
Göteborgs stad
Göteborgs Universitet
Göteborgsregionens kommunalförbund
Handelstjänstemannaförbundet
Högskolan i Borås
Integration Halland
Jordbruksverket
Karolinska Institutet
Kommunförbundet Skåne
KS, Norge
Kungliga Tekniska Högskolan
Kungsbacka kommun
Landstinget Västernorrland
Lerums kommun
LO
Luxo Svelux AB
Länsarbetsnämnden i Västra Götaland
Länsarbetsnämnden i Skåne
Länsbiblioteket Sörmland
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Västernorrland
Marks kommun
Malmö stad
Möller Bil AS, Norge
Mölndals kommun
Region Halland
Region Skåne
Sensus
Silverlock – Rasföreningen för gotlandsfår
Skatteetaten i Oslo
Skattemyndigheten
Skandia Liv
Skolverket
Stadsdelsförvaltningen Gunnared
Stena Line AB
Stenungsunds kommun
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska ESF rådet i Jönköpings län
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Södertälje kommun
Trafikverket
Tullverket
Utvecklingsrådet
Varbergs kommun
Volvo Lastvagnar
Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg
Vägverket
Västra Götalands Regionen
Västra Götalands Reg’s Folkhögskolor
Ålands Kommunförbund