Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

Relationsbyggande för framgång

Vi stödjer det offentliga Sverige och invånare som vill bygga mer tillit till varandra genom att utveckla relationen. Vi riktar oss mot ledande politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och nationellt.

Misstron mellan medborgare och offentliga företrädare är tydlig i Sverige liksom i vår omvärld. Detta är ett hot mot vårt gemensamma samhällsbygge och vår demokrati.

I alla möten mellan dessa parter måste vi säkerställa att formen vi använder skapar bästa förutsättningar för medskapande och relationsbyggande. Människor kan och vill bidra men då måste de ges reella möjligheter. Genom att många fler bjuds med i samhällsbygget byggs tillit och relationer skapas – detta bygger demokrati. Vi kan bygga en hållbar bärkraftig demokratisk struktur genom att göra medskapande till norm.

I korthet: Vi erbjuder stöd i att bygga en infrastruktur för relationsbyggande och demokrati. Vi har HUR:et!

Vårt erbjudande är att vi tillsammans med berörda målgrupper, bygger upp en hållbar struktur för medskapande. Vi börjar förstås med att klargöra behov och syfte. Därefter säkrar vi beredskapen att gå in i en långsiktigt hållbar utvecklingsprocess. Vi kartlägger bakgrund/historien, vi gör en nulägesanalys så vi vet hur det ser ut idag. Därefter klargör vi fundamenten för utvecklingsarbetet när vi jobbar vidare med syfte/mål, klargör och säkerställer ledarskap, definierar målgrupper och slutligen bestämmer hur utvecklingsarbetet praktiskt ska organiseras. Sedan kör vi!

För mer information kontakta någon i vårt team av skandinaviska professionella processledare genom Genuine Contact: Hege Steinsland i Ålesund, Annika Weman Widegård i Malmö, Cesilia Ekroth på Öland, Mikael Källman i Falun. Thomas Herrmann i Kungsbacka.

Unikt tillfälle att möta Birgitt Williams

Birgitt Williams, grundare till The Genuine Contact™ Program, erbjuder en unik medskapande workshop 13-14 december. Du lär på djupet om Deep Essence Tool – ett mångfacetterat verktyg som ger helhetssyn och kan användas i olika utvecklingsfaser såväl med individer som med i organisationsutveckling.

Inom The Genuine Contact Program finns många kraftfulla verktyg som vi använder när vi stödjer människor och organisationer att hitta nya vägar, detta är ett av de mest spännande och användbara.

deep-essence-tool-dalarint

Workshopen ges på engelska.

För mer info och anmälan

Rapport från en uppföljning efter faciliteringskurs

Sitter på planet hem efter genomfört uppföljningsmöte som en del i kursen ‘Att arbeta med Whole Person Process Facilitation’. Kursens tre dagar genomfördes i juni, därefter har deltagarna praktiserat i olika utsträckning. Idag delades många spännande berättelser i cirkeln.

Några exempel: APT med ny energi, mer effektiva (och roliga) ledningsgruppsmöten, workshops som gör skillnad för att människor kan bidra mer konstruktivt. Någon berättade om ett delvis nytt förhållningssätt i vardagen.

Samtidigt så uppdagade vi att det finns motstånd i många av oss. Att ge oss in i det okända är ofta skrämmande och ibland gör det ont. Att bryta normer kräver en mycket mod. Att ta ordentligt med tid för att omsorgsfullt planera för medskapande, följa upp och inte minst ge sig själv tid att andas efteråt (och före, liksom under) är också nödvändigt för hållbar framgång.

När jag faciliterar möten ser det ut som världens coolaste jobb. Men då vet en inte allt som förberetts, för att sedan kunna släppa taget och låta deltagarna medskapa på ett bra sätt. Vi brukar räkna med två timmar av förberedelser per timma vi faciliterar med WPPF. Men sedan ger det många effekter på flera plan. Allt från klokare beslut. Mer transparens. Bättre trivsel/arbetsmiljö. Roligare…!
img_1152Den 15-17 februari genomför vi nästa öppna kurs Att arbeta med Whole Person Process Facilitation. Enkelt o billigt att flyga till vårt favorit ställe i Amsterdam. Ett ‘dream team’ som välkomnar dig/er och andra deltagare från olika håll i Europa.

Mer info här

Genuine Contact Trainer 2017!

(English follows) Vill du komma med i ett internationellt nätverk av ”trainers” som arbetar för fred och harmoni i världen genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Tillsammans med mina kollegor Doris Gottlieb (Contorno Consulting) i Amsterdam och Anna Caroline Türk (TruthCircles) i Berlin erbjuder jag kontinuerligt utbildningarna i The Genuine ContactTM Program. Programmet innehåller kraftfulla metoder, verktyg och modeller som, tillsammans med ett genuint förhållningssätt och en frisk kultur för ledarskap, kan ge ett nytt operativsystem som bjuder in och tar tillvara hela potentialen.

Vi erbjuder flera av programmets utbildningar under 2017 och vill nu förhandsinformera om att vi förbereder och planerar inför en TrainTheTrainer under samma år. För att delta behöver du ha varit med på de fyra kompetensutvecklande modulerna (1-4) och fundamenten (A och B). Läs mer.

Mer information kommer under november månad. Hör av dig till Thomas om du har frågor nu!

img_6667-2

Would you like to join an international network of trainers working for peace and harmony in the world through releasing power in people and organizations? Together with my colleagues Doris Gottlieb (Contorno Consulting) in Amsterdam, and Anna Caroline Türk (TruthCircles) in Berlin, I continuously offer trainings in The Genuine Contact™ Program. The program consists of powerful methods, tools and frameworks that, together with a genuine approach and a healthy culture of leadership, can give a new operating system that invites the whole potential.  

We offer several of the Genuine Contact trainings during 2017 and now we wish to spread the word that we are also preparing and planning for an upcoming TrainTheTrainer during 2017! 

In order to join you must first take the Foundational Workshops 1 and 2 and the four  Advanced Skill Building Workshops. Read more about the program and the different modules.

We will post more information later this month. Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

”Jag har fått hoppet tillbaks” – Hur kraften släpps lös i möten!

Jag har lett 100-tals möten med mötesformen Whole Person Process Facilitation (WPPF) och jag älskar upplevelsen när kraften släpps lös och människor verkligen arbetar tillsammans. Om och om igen ser jag hur människor blommar ut, människor som inte annars tar så mycket plats. För mig är det också en tjusning att se hur initial skepsis förbyts i nöjdhet och stolthet över vad som uppnåtts i mötet.

img_7446-2

Bilden ovan är från ett uppföljningsmöte där vi utvärderade effekter av vad som uppnåtts i utvecklingsarbete kring äldres gemenskap & välmående. Några upplevelser som delades var: Jag har fått hoppet tillbaks. Fantastisk känsla att vår kompetens tas tillvara. Känns bra att vi själva får vara med och hitta lösningar och ta ansvar för att de genomförs.

Gruppen på bilden är van vid denna typ av möten eftersom samtliga förberedelse- och uppföljningsmöten genomfördes mha WPPF metoden. Nu arbetar de vidare i de olika aktivitetsgrupper som de skapade i huvudkonferensen (som organiserades mha Open Space-metoden)

Vill du också lära dig leda möten/facilitera med WPPF? Nu finns fullständig inbjudan och möjlighet att registrera dig till kursen i februari! Frekventa och billiga flyg till Amsterdam!

Välkommen!

21 mars-17. Erfa-workshop”Open Space”

Datum: 21 mars 2017

Varje halvår inbjuder vi till ett kostnadsfritt tillfälle för människor intresserade att lära mer om Open Space-metoden, att träffas för att utbyta erfarenheter. Du bör ha deltagit i ett möte alternativt läst på ordentligt och sett på några av de filmer som finns på Internet.

Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden mer, som ett av många verktyg för medskapande utveckling.

Mötet genomförs på distans, med hjälp av en proffsig programvara, utprovad mötesmetod och färdigheter jag utvecklat det senaste decenniet.
Läs mer i vår inbjudan.

View Map | Registrera

6-8 sept. Open Space Technology

Startdatum: 6 september 2017
Slutdatum: 8 september 2017

(information in English) Den 6-8 sept 2017 välkomnar vi dig att lära om att arbeta effektivt med Open Space-metoden. ”Open Space” är en av de minst styrda storgruppsmetoderna. Det ger en del unika fördelar då det inbjuder det genuina engagemanget hos deltagarna såväl under som efter konferensen eller mötet. På några dagar kan stora förändringar initieras och börja implementeras i företaget, organisationen eller i lokalsamhället! För att utvecklingsprocessen ska vara hållbar betonar vi kloka förberedelser, uppföljning och återkoppling!

Inför kursen ges möjligheten till förberedelser, vi ses under tre kursdagar, därefter 5 månader att praktisera innan vi har ett uppföljningsmöte på distans den 7 februari 2018.

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats (kolla här för billiga flyg!). Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk.

Mer information och anmälan/Information and registration 

Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1173 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

Hör av dig till Thomas om du har frågor!

cirkeln

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

11-13 jan-17. Health & Balance in org.

Startdatum: 11 januari 2017
Slutdatum: 13 januari 2017

(information in English) I samarbete med Contorno Consulting i Amsterdam erbjuder vi möjligheten att lära hur du kan återväcka den hälsa och balans som alla organisationer har tillgång till.

Hela kursen är på 2,5 dagar. Introduktionskursen den 11 januari presenterar perspektiv och inbjuder till reflektioner kring nuläget i din organisation. I fördjupningen, de kommande två dagarna så lär du hur du gör en diagnos i din organisation. Du lär också om en möjlig väg att återskapa och behålla hälsa och balans i din organisation.

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande!

Dessa delkurser är obligatoriska förkunskaper för att delta i del 4 i programmet, Genuine Contact Organisationen liksom för auktorisationskurser Train the Trainer.

Mer info och registrering / info and registration. Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Kursen leds av en av våra auktoriserade Genuine Contact trainers
Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1281 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

15-17 febr-17. Working with Whole Person Process Facilitation

Startdatum: 15 februari 2017
Slutdatum: 17 februari 2017

(Information in English) Jag har lett 100-tals möten med WPPF och jag älskar upplevelsen när kraften släpps lös och människor verkligen arbetar tillsammans. Om och om igen ser jag hur människor blommar ut, människor som inte annars tar så mycket plats. För mig är det också en tjusning att se hur initial skepsis förbyts i nöjdhet och stolthet över vad som uppnåtts i mötet.

Den 15-17 februari 2017 välkomnar vi dig att delta i denna viktiga utbildning. Inför kursen ges möjligheten till förberedelser, vi ses under tre kursdagar, därefter 5 månader att praktisera innan vi har ett uppföljningsmöte på distans den 13 sept 2017.

Läs mer om Whole Person Process Facilitation.

IMG_5524

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk.

Mer information och anmälan / info and registration. Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1199 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Genuin Contact in a distance meeting – is that really possible?

Yesterday we had our follow-up meeting after the facilitator training we organized in Amsterdam in February this year (Whole Person Process Facilitation, WPPF). We shared stories of our experiences, reflected on how the learning from the training had been used (qualitative impact evaluation) and then opened space to explore issues and opportunities for working with Whole Person Process Facilitation, into the future.

Woooow!

It can be very powerful to meet in a circle on distance. With good facilitation it has the potential of being a meeting with lots of spirit, bringing people into genuine contact with themselves and each other. We are each on an individual learning journey and also a collective one where we can support each other to bring the Genuine Contact approach to organizational life around the world.

follow-up-wppf_2

Thanks my friends for being on the journey with me. I am amazed!