Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

Genuine Contact Trainer 2017!

(English follows) Vill du komma med i ett internationellt nätverk av ”trainers” som arbetar för fred och harmoni i världen genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Tillsammans med mina kollegor Doris Gottlieb (Contorno Consulting) i Amsterdam och Anna Caroline Türk (TruthCircles) i Berlin erbjuder jag kontinuerligt utbildningarna i The Genuine ContactTM Program. Programmet innehåller kraftfulla metoder, verktyg och modeller som, tillsammans med ett genuint förhållningssätt och en frisk kultur för ledarskap, kan ge ett nytt operativsystem som bjuder in och tar tillvara hela potentialen.

Vi erbjuder flera av programmets utbildningar under 2017 och vill nu förhandsinformera om att vi förbereder och planerar inför en TrainTheTrainer under samma år. För att delta behöver du ha varit med på de fyra kompetensutvecklande modulerna (1-4) och fundamenten (A och B). Läs mer.

Mer information kommer under november månad. Hör av dig till Thomas om du har frågor nu!

img_6667-2

Would you like to join an international network of trainers working for peace and harmony in the world through releasing power in people and organizations? Together with my colleagues Doris Gottlieb (Contorno Consulting) in Amsterdam, and Anna Caroline Türk (TruthCircles) in Berlin, I continuously offer trainings in The Genuine Contact™ Program. The program consists of powerful methods, tools and frameworks that, together with a genuine approach and a healthy culture of leadership, can give a new operating system that invites the whole potential.  

We offer several of the Genuine Contact trainings during 2017 and now we wish to spread the word that we are also preparing and planning for an upcoming TrainTheTrainer during 2017! 

In order to join you must first take the Foundational Workshops 1 and 2 and the four  Advanced Skill Building Workshops. Read more about the program and the different modules.

We will post more information later this month. Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

”Jag har fått hoppet tillbaks” – Hur kraften släpps lös i möten!

Jag har lett 100-tals möten med mötesformen Whole Person Process Facilitation (WPPF) och jag älskar upplevelsen när kraften släpps lös och människor verkligen arbetar tillsammans. Om och om igen ser jag hur människor blommar ut, människor som inte annars tar så mycket plats. För mig är det också en tjusning att se hur initial skepsis förbyts i nöjdhet och stolthet över vad som uppnåtts i mötet.

img_7446-2

Bilden ovan är från ett uppföljningsmöte där vi utvärderade effekter av vad som uppnåtts i utvecklingsarbete kring äldres gemenskap & välmående. Några upplevelser som delades var: Jag har fått hoppet tillbaks. Fantastisk känsla att vår kompetens tas tillvara. Känns bra att vi själva får vara med och hitta lösningar och ta ansvar för att de genomförs.

Gruppen på bilden är van vid denna typ av möten eftersom samtliga förberedelse- och uppföljningsmöten genomfördes mha WPPF metoden. Nu arbetar de vidare i de olika aktivitetsgrupper som de skapade i huvudkonferensen (som organiserades mha Open Space-metoden)

Vill du också lära dig leda möten/facilitera med WPPF? Nu finns fullständig inbjudan och möjlighet att registrera dig till kursen i februari! Frekventa och billiga flyg till Amsterdam!

Välkommen!

21 mars-17. Erfa-workshop”Open Space”

Datum: 21 mars 2017

Varje halvår inbjuder vi till ett kostnadsfritt tillfälle för människor intresserade att lära mer om Open Space-metoden, att träffas för att utbyta erfarenheter. Du bör ha deltagit i ett möte alternativt läst på ordentligt och sett på några av de filmer som finns på Internet.

Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden mer, som ett av många verktyg för medskapande utveckling.

Mötet genomförs på distans, med hjälp av en proffsig programvara, utprovad mötesmetod och färdigheter jag utvecklat det senaste decenniet.
Läs mer i vår inbjudan.

View Map | Registrera

6-8 sept. Open Space Technology

Startdatum: 6 september 2017
Slutdatum: 8 september 2017

(information in English) Den 6-8 sept 2017 välkomnar vi dig att lära om att arbeta effektivt med Open Space-metoden. ”Open Space” är en av de minst styrda storgruppsmetoderna. Det ger en del unika fördelar då det inbjuder det genuina engagemanget hos deltagarna såväl under som efter konferensen eller mötet. På några dagar kan stora förändringar initieras och börja implementeras i företaget, organisationen eller i lokalsamhället! För att utvecklingsprocessen ska vara hållbar betonar vi kloka förberedelser, uppföljning och återkoppling!

Inför kursen ges möjligheten till förberedelser, vi ses under tre kursdagar, därefter 5 månader att praktisera innan vi har ett uppföljningsmöte på distans den 7 februari 2018.

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats (kolla här för billiga flyg!). Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk.

Mer information och anmälan/Information and registration 

Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1173 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

Hör av dig till Thomas om du har frågor!

cirkeln

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

11-13 jan-17. Health & Balance in org.

Startdatum: 11 januari 2017
Slutdatum: 13 januari 2017

(information in English) I samarbete med Contorno Consulting i Amsterdam erbjuder vi möjligheten att lära hur du kan återväcka den hälsa och balans som alla organisationer har tillgång till.

Hela kursen är på 2,5 dagar. Introduktionskursen den 11 januari presenterar perspektiv och inbjuder till reflektioner kring nuläget i din organisation. I fördjupningen, de kommande två dagarna så lär du hur du gör en diagnos i din organisation. Du lär också om en möjlig väg att återskapa och behålla hälsa och balans i din organisation.

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande!

Dessa delkurser är obligatoriska förkunskaper för att delta i del 4 i programmet, Genuine Contact Organisationen liksom för auktorisationskurser Train the Trainer.

Mer info och registrering / info and registration. Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Kursen leds av en av våra auktoriserade Genuine Contact trainers
Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1281 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

15-17 febr-17. Working with Whole Person Process Facilitation

Startdatum: 15 februari 2017
Slutdatum: 17 februari 2017

(Information in English) Jag har lett 100-tals möten med WPPF och jag älskar upplevelsen när kraften släpps lös och människor verkligen arbetar tillsammans. Om och om igen ser jag hur människor blommar ut, människor som inte annars tar så mycket plats. För mig är det också en tjusning att se hur initial skepsis förbyts i nöjdhet och stolthet över vad som uppnåtts i mötet.

Den 15-17 februari 2017 välkomnar vi dig att delta i denna viktiga utbildning. Inför kursen ges möjligheten till förberedelser, vi ses under tre kursdagar, därefter 5 månader att praktisera innan vi har ett uppföljningsmöte på distans den 13 sept 2017.

Läs mer om Whole Person Process Facilitation.

IMG_5524

Kursen genomförs på vårt favoritställe Landgoed de Horst, nära Utrecht, en timme från Amsterdams flygplats. Kursspråk engelska men anpassning till olika behov är spännande. Vi som är kursledare är Anna Caroline från Tyskland, Doris från Nederländerna och jag (Sverige) och vi talar flera språk.

Mer information och anmälan / info and registration. Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Direktflyg finns idag (1/12-16) för 1199 SEK, boka tidigt lönar sig. Vi bokar normalt via Travelstart.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Genuin Contact in a distance meeting – is that really possible?

Yesterday we had our follow-up meeting after the facilitator training we organized in Amsterdam in February this year (Whole Person Process Facilitation, WPPF). We shared stories of our experiences, reflected on how the learning from the training had been used (qualitative impact evaluation) and then opened space to explore issues and opportunities for working with Whole Person Process Facilitation, into the future.

Woooow!

It can be very powerful to meet in a circle on distance. With good facilitation it has the potential of being a meeting with lots of spirit, bringing people into genuine contact with themselves and each other. We are each on an individual learning journey and also a collective one where we can support each other to bring the Genuine Contact approach to organizational life around the world.

follow-up-wppf_2

Thanks my friends for being on the journey with me. I am amazed!

Tillfället är nu – låt oss gripa det!

Jag hade i veckan äran att hålla i/facilitera ett dialogmöte där människor från olika delar av samhället träffades för att tillsammans utforska möjligheter till en rättvis och socialt hållbar utveckling. Utgångspunkten togs i förmiddagens presentation av slutrapporten från projekt KAIROS. Ett projekt som haft till uppgift att samla kunskap om arbetssätt som kan bidra till en önskvärd samhällsförändring i rättvisa och socialt hållbara städer.

IMG_6463 (2)

Vi står mitt upp i stora utmaningar. För de komplexa samhällsfrågorna finns inga färdiga lösningar, de kräver en övergång till medskapande arbetsformer där beslutsfattare och befolkningen arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar.

Det finns ingen annan väg än att göra medskapande som norm, när det gäller att arbeta med komplexa samhällsutmaningar. Det finns många människor som inget hellre önskar än att få vara med och bidra med sitt engagemang och sina kunskaper.

KAIROS slutsatser presenteras i åtta synvändor som visar hur vi måste tänka om och göra annorlunda. Jag rekommenderar varmt att läsa rapporten och fundera över hur Du kan bidra till en positiv utveckling. Ordet kairos betyder tillfället är nu och det betonades av projektledarna Åsa Lorentzi och Hans Abrahamsson.

För dig som uppskattar andra sätt att lära, än att läsa, så presenteras synvändorna även i korta videoupptagningar. Allt samlat på KAIROS hemsida.

Nu kör vi!

Förberedelser pågår…KunskapsLyft väntar!

Snart är förberedelserna klara. Spännande möten imorgon, med elever och vuxna som arbetar direkt med att lära respektive stödja lärandet i och kring skolan. Vi förbereder inför Skolforum då hela systemet i staden ska bjudas in på samma gång. Vilken möjlighet till ett KunskapsLYFT! Vi har klargjort beredskapen att gå in i detta nu håller vi på att bjuda in ett bredare engagemang för att snart samla alla styrkorna och gå till action…

IMG_6313

Tools for reinventing organizations

I just listened to the lecture ”Reinventing organizations” again, by Fredric Laloux who wrote the renowned book with the same name. It took me ironing 19 shirts, which tells I am not very quick maybe? I highly recommend listening to it even if you have no shirts to iron!

Fredric found three major breakthroughs that ”teal organizations” have made to achieve outstanding performance due to employee engagement with engaged byt mainly space holding leaders.

Teal organizations have incorporated self-management, so inspired teams manage themselves instead of being managed by less suited managers. In these organizations the whole person is invited instead of people being asked to leave emotions, spirituality and intuition at the door. Finally they work from an evolutionary purpose. The organization is accepted as a living system ”knowing” where its heading – just fasten your seatbelts and come along!

One of the methods mentioned as a catalyst is Open Space Technology which besides opening space for high Learning, high play and creative solutions, also gives a valuable experience to understand what is possible in organizations.

There are still a few seats left for our training ”Learning to work with Open Space Technology” in Amsterdam Sept 7-9. Read more and register now! See you there!

The facilitator team Thomas, Doris and Anna Caroline

cirkel22