Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

11/3-21. ONLINE: Erfa utbyte om ”Open Space” (gratis)

Datum: 11 mars 2021

Du kanske nyligen utbildat dig i Open Space-metoden, eller är en rutinerad Open Space-räv eller ”bara” har läst om metoden och blivit nyfiken och vill veta/lära mer… Du är varmt välkommen till en eftermiddag då vi utbyter erfarenheter – du bestämmer agendan – vi lär tillsammans ”i Open Space”!
Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden ännu mer, för medskapande utveckling. Därför kostar det inget att vara med. Jag hoppas du blir inspirerad att använda metoden mer!

Workshopen genomförs på distans

Praktisk info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

2-3/4. Cross Cultural Conflict Resolution – online

Startdatum: 2 april 2020
Slutdatum: 3 april 2020

Change is constant and more rapid than ever before. Conflict follows in its footprints. It is the natural consequence of being part of a living and dynamic system. Conflict drains individual and organizational energy and takes it away from productive work. Within the Genuine Contact™ Program we work with conflict from the perspective that underneath all diversity, humans have some things in common, some universal needs and understandings.

This 2 day experiential training will deepen your knowledge and your skills to assist organizations and companies to work with conflict and develop your capacity to facilitate and navigate with conflict.

Join us on April 2-3, 2020, learning together in an international group in Netherlands, within one hour from Amsterdam.

More information and registration

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

7-10 June-20 From old habits to integration (Öland/Swe)

Startdatum: 7 juni 2020
Slutdatum: 10 juni 2020

(English follows) Från vanespår till integration.

 – den gömda kreativiteten
Vi är glada att bjuda in till denna lärexpedition på Öland! De här dagarna riktar sig till dig som arbetar med att bjuda in potentialen i grupper som ledare eller processledare/ facilitator.
Som vi, är du nyfiken på hur du kan ta nästa steg för att ge förutsättningar för innovativa och kreativa lösningar mellan människor där de tar sin plats. Du vill känna att energin håller ända in i mål till förverkligande av era idéer. Du har märkt att vi ibland pratar bort mötenas egentliga potential och hamnar i våra redan kända svar?
Välkommen till magiska Öland där vi tillsammans utforskar nya möjligheter!

Mer info och anmälan!

From old habits to integration

 – the hidden creativity

This workshop is for you leader and/or facilitator who work to invite the potential in groups. Just as we, you are curious about how you can take the next step to create conditions for innovation and creative solutions between people.
You want to feel that the energy in the group remains throughout the process, so that your ideas are accomplished.
You have noticed that we sometimes talk and talk in meetings, ending up with answers we already know?

More info and registration!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

1-2+4 March-21. ONLINE: Whole Person Process Facilitation

Startdatum: 1 mars 2021
Slutdatum: 4 mars 2021

Whole Person Process Facilitation (WPPF) is the name given to a highly dynamic, participative meeting methodology designed to integrate the wisdom of the group as well the individual, during the meeting.

The WPPF methodology delivers both powerful short and long term results from meetings. Energy, ideas and discussions from meetings are transformed into constructive action, with participants embracing responsibility and leadership around the topic at hand, be that a product, concept, question or strategy.

In the longer term, by using the WPPF meeting methodology, team members become increasingly more engaged, creative and open. This engenders resilience among people and teams in dealing with the  dynamics of change from both within and outside organizations.

In this 3 day training you will learn how to use meetings as a seriously effective way to utilize all of the human capacity in an organization. You will discover not only how to prepare, run and follow up on meetings in a new way, but will also learn to build your own capacity to run a WPPF meeting. After the training you will have access to a peer-to-peer mentoring circle for ongoing learning.

The workshop will happen online. Our team har worked with online meetings extensively since 15 years. we have facilited hundreds om participative online meetings, mostly using WPPF as a learning container.

Here is more information and registration

Get in touch with Thomas now if you wish!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

12-16/4-21 GC Train the Trainer

Startdatum: 12 april 2021
Slutdatum: 16 april 2021

(English follows) Vi är glada att erbjuda auktorisationskursen Genuine Contact Train the Trainer. Vill du komma med i ett internationellt nätverk av trainers som arbetar för ”fred och harmoni i världen” genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Delta i Genuine Contact Train the Trainer så skaffar du dig även auktorisation att utbilda andra i alla delar av The Genuine Contact Program.

Vi erbjuder olika möjligheter att ta de delar du behöver för att delta i Train the Trainer, under tiden fram tills dess.

Här finns mer information och anmälan
Hör av dig till Thomas om du har frågor!

Train the Trainer liksom många av våra kurser genomförs i Nederländerna. Vi försöker i möjligaste mån åka landvägen, info om buss/tåg HÄR. Behöver vi flyga så brukar Travelstart fungera väl.

We are happy to offer the Genuine Contact Train the Trainer. Would you like to join an international network of trainers working for ”peace and harmony in the world” through releasing power in people and organizations? This training also gives you authorization to teach all of the modules of the Genuine Contact Program.

We offer various opportunities to take the modules you need to participate in the authorization course, during the coming time.

Here is more info and registration
Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

Train the Trainer and many of our other trainings are organized in the Netherlands. If you go by plane you may book via Travelstart. Here you can check out bus & trainrides.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Lite om höstens aktiviteter och lärtillfällen…

Nu fick jag inspiration att skriva ett inlägg och berätta om höstens kommande aktiviteterna, Öland väntar, sedan Nederländerna och Washington…och däremellan online aktiviteter.

Utöver dessa aktiviteter så stödjer vi ett antal organisationer i medskapande utvecklingsprocesser. Alla har ett upplägg för hållbara resultat. Vi  förbereder tillsammans med ledning och medarbetare och skapar trovärdighet och säkrar kontinuitet genom våra uppföljningar. Kunskapen finns i systemet och vi skapar miljön där den blir synlig – en ynnest att få göra detta arbete!

Här följer lite info om några öppna aktiviteter vi bjuder in till!

Om 3 veckor bjuder Cesilia Ekroth o jag in Dig till Öland där vi ska utforska hur vi bryter vanemönster i våra möten genom att bjuda in andra intelligenser för att bryta ny mark och hitta lösningar bortom där vi vanligen hamnar – det vi redan vet… Läs mer!

Samma vecka erbjuder jag ett GRATIS tillfälle att träffa andra som vill lära mer och utbyta erfarenheter om att arbeta med Open Space-metoden. Läs mer om detta online event!

I mitten av oktober kan Du komma med till Heeze i Nederländerna och lära en struktur för möten som bjuder in hela potentialen. En användbar metod som kompletterar storgruppsmetoder som Open Space på ett ypperligt sätt. Om du vill inbjuda till medskapande i alla dina möten så ska du inte missa detta tillfälle. Läs mer om WPPF!

Direkt efter det finns chansen att delta i Working with Open Space Technology i Washington. Vi har inbjudits av Open Space Institutet USA att hålla denna utbildning, dagarna innan det 27:e årliga WorldOpenSpaceOnOpenSpace där vi förstås också deltar.

En gång i månaden håller Marai Kiele och jag utrymmet i Global Oasis for Emerging Leaders. Ett online möte som inbjuder medskapande kring…(vi är mitt i en iteration till detta, vårt högre syfte) hur vi kan hjälpas åt att sprida medskapande till alla byar på jorden. Vill du vara med?

Vågar du hoppa?

An inviting atmosphere – coffee and tea, soft music and a present facilitator…

Thursday morning a team of leaders and other key persons arrive at a venue in central Stockholm. How does it feel to arrive? Coffee and tea available at the entrance, soft music in the background. Much care has been given to creating a welcoming atmosphere in the room, beautiful posters on the walls a circle of chairs and I am present as facilitator as everything was prepared the day before. The design for the meeting gives space for co-creation and emergence in the meeting. I say it makes a difference!

This is the second pre-meeting and part of the two first steps for creating a sustainable development process. Ensuring readiness and inviting engagement. Late October all staff, 350 persons, will gather in a much larger circle, creating the agenda together and go to work, using Open Space Technology as a vehicle to powerful co-creation. This ”Construction phase” goes hand in hand with implementation – as happens in Open Space. The follow up meetings are planned, where we ”open space” again by asking what has happened and how will you move on…?

Let’s go!

22-24 Oct, Working with Open Space Technology, (Washington, USA)

Startdatum: 22 oktober 2019
Slutdatum: 24 oktober 2019

This is a unique opportunity to learn how to use this powerful collaboration method in a small group setting, taught by 2 highly experienced Open Space Practitioners, Thomas Herrmann and Anna Caroline Türk.

Open Space Technology (OST) is a meeting methodology that harnesses the collective
wisdom of the group, team or organization to address concrete business issues, find answers to complex problems, and nurture leadership in times of change. Using the potential of the whole group, whether 5 or 500+ people, OST has the capacity to bring together (large) groups of people around topics that are deeply important to them and thus prone to misunderstanding. OST has proven long term effects in problem solving among groups and improving how people work together. Working repeatedly with Open Space Technology has the capacity to transform organizations.

Our location: Cherry Hill Park, Washington DC

Prices: 1300 (employees), 1100 Small businesses and small NGOs, 750 Studentprice.

More info and registration

Do you know that our training is followed by the 27th WorldOpenSpaceOnOpenSpace, at the same venue the days following our training? Join us! More info!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

25-27 Oct. WorldOpenSpaceOnOpenSpace (Washington, USA)

Startdatum: 25 oktober 2019
Slutdatum: 27 oktober 2019

The 27th Annual World Open Space on Open Space welcomes participants to engage in Open Space Technology as a practice and a philosophy. If you are eager for possibilities beyond current expectations, please join us.

Be prepared to be surprised!

OUR THEME – ¿Honoring the Ineffable Spirit of Open Space Technology?

ineffable:
(adj.) Utterly indescribable; Inspires a sense of ”Awe”

Here is more info and registration!

We are offering an Open Space Technology training just before the WOSonOS, on 22-24 Oct, check it out!

Also check out the OpenSpaceAgility + Inviting Leadership workshop following WOSonOS – on Oct 28th.

 

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

28 May/19 June… Global Oasis for Emerging Leaders

Datum: 28 maj 2019

Are you someone who thinks globally?
Do you support others to grow, learn and do meaningful work together?

Let’s share, nourish our souls and serve our projects!

… May 28 / June 19 / July 22 / Aug 28 / Sept 24 …

You are invited

… into an oasis for people from different walks of life: be it business, environmental causes, politics, spirituality, healthcare, education, etc.
… who come together in circle, virtually and globally
… to support each others emergence as leaders and help each other make a bigger difference
… with the intention to strengthen the opportunities for joy and harmony in the world.

Video invitation!

This might be for you if you:

 • take a global perspective
 • have a cause you are passionate about
 • consider yourself a leader who is committed to continuous evolution
 • walk your talk (sometimes slipping, as we all do) and
 • want to have a good time together with other like-minded and like-hearted people

You get to

 • relax into a skillfully facilitated online space
 • fill up your energy tank
 • share what is meaningful to you
 • tap into the genius of others who also go through life with a high intention
 • experiment in a way you may not elsewhere
 • move forward having grown as a leader


What happens?
In our meetings we spend 2,5 hours together, using processes that allow us to tap into our co-creative genius.

All meetings stand by themselves. You can join once, regularly, or every now and then. In our gatherings we combine whole group sharing, small groups, pairs, and individual reflection, and co-creating our agenda as in Open Space Technology.

We expect intriguing conversations, lots of learning, sharing of resources, building of connections and… being surprised by what becomes possible when great people come together in the spirit of honesty, service and playfulness.

You are welcome if you are willing to

 • prepare a good space for yourself from which you call in, so that you can be fully present
 • follow what has heart and meaning to you
 • listen with generous ears & share your truth free of blame or judgement
 • be curious and open to outcome

(inspired by Angeles Arrien, The Four-Fold Way)

Your hosts

Marai Kiele (Germany) is always looking for what brings out the essence in human beings. You will find her going to the edge of the unknown, integrating and combining the best of different worlds: business & spirituality, personal development & organisational evolution, sincerity & playfulness… She has been described as an “Energy Weaver” and someone who finds the hidden treasures in conflicts. She helps leaders and teams to align with themselves and the larger evolutionary impulse. She founded Joyful Together, which also describes her global vision.

Thomas Herrmann (Sweden) is a bridge builder, active in various local as well as global initiatives and communities. His mission is to release life power in people, organisations and society. He has more than two decades of experience facilitating sustainable development processes around complex issues. Thomas has trained several hundred people, making even more ripples around the world. He is an expert in facilitating participative online meetings. Thomas is the founder of Open Space Consulting.

Details
Date & Time (choose one or several)
Dates: May 28 / June 19 / July 22 / Aug 28 / Sept 24 / … 2019
Time: 18 h European Central / 12noon EST / 9.30pm IST
Duration: 2,5 hours (if 2,5 hours is too big of a time commitment, come for the first hour to ”taste” our offer).

Check your time zone
Yes, I want to register!

Meeting Software
For our online meeting space we use QiqoChat, a collaborative software that gives us audio, video as well as whiteboards and breakout rooms to play with. To participate you need a computer with webcam and microphone. You will receive sign in information after you have registered.

Who pays for my attendance?
We aren’t “charging” for this offer. At the same time we need your support for our work in order to be sustainable.

Our idea: You reserve your seat via Eventbrite free of charge. Then you experience and hopefully appreciate the meeting. Afterward you are invited to contribute an amount that suits you–which enables us to continue doing the work we do (this form of contribution was inspired by Marshall Rosenberg). Imagine that you create an opportunity for another participant.

First timers: If during the meeting you realize, “this is not for me”, please follow your heart and honour yourself & the group by leaving at any time (also known as The Law of Two Feet / “Law of One Mouse-click”).

Our facilitation is rooted in Genuine Contact™ – a holistic approach to organizational success. In order to support the work that is done to grow Genuine Contact in the world, 20% of the revenue from this initiative go to the International Genuine Contact Organisation.

Come if you are willing to enter an open space filled with possibility.

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera