Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

Vilka fördelar kan en organisation få, av att investera i hälsa och balans?

Vad tror Du om betydelsen av hälsa o balans i organisationen?
Vägen till hälsa och balans utforskar vi tillsammans på söndag em/kväll den 7 maj. Då får du kunskaper, inspiration och praktiska verktyg att börja resan. Väljer du att gå vidare på fördjupningen den 8-9 maj så gör du din organisationsdiagnos och en plan för att återskapa/utveckla hälsan o balansen i din organisation.

Vi stannar upp, vi reflekterar, vi månar om vårt välmående medans vi lär tillsammans. Vi lever som vi lär och uppnår resultat utöver det förväntade… som alltid!

Vid havet på svenska västkusten, i harmonisk miljö på Pensionat Strandkullen.
För mer information och anmälan besök vår hemsida
(alt klistra in länk: https://openspaceconsulting.com/open-space-consulting-aktiviteter

Kom med! Skapa en frisk organisation där vi mår bra och når resultat!

(English follows)
Förändring är vår enda konstant. Komplexiteten ökar och vi behöver hitta arbetsformer som bjuder in allas medskapande för att behålla kraften och nå resultat.

I början av maj erbjuder vi en unik möjlighet att lära, utforska och skapa grunden till hur du kan skapa en organisation i hälsa och i balans. Kunskaper som du direkt kan omsätta i praktiken!

Vi börjar på söndag eftermiddag, med en introduktionskurs – då utforskar vi perspektiv och frågor som är viktiga för att inleda resan. De följande två dagarna fördjupar vi oss genom att lära mer om de enkla och verkningsfulla verktyg och perspektiv som vi använder inom Genuine Contact™.

Du upplever några dagar av goda samtal, varierande arbetsformer, tid för reflektion, god mat i vacker miljö och samvaro med spännande människor från olika håll i Sverige och Europa. Vi lever som vi lär!

Jag leder kurserna tillsammans med mina eminenta vänner och kollegor Doris (USA/Nederländerna) och Anna Caroline (Tyskland).

Vi har tänkt att kursspråket är engelska men vi älskar utmaningar av olika behov av språk och annat, så vi skapar tillsammans bästa lärandet.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig! OBS Boka-tidigt-rabatt före 31 mars (10%)

Change is the only constant. Complexity is increasing and we need ways to work that invites everyone to co-create in order to keep the energy and reach results.

Early in May we invite to a unique opportunity to learn, explore and create the foundation to an organization in health and balance. Knowledge you can use immediately!

We start Sunday afternoon, with an introductory course – we explore perspectives and questions important to start the journey. The following two days we dive deeper and learn more about the simple and efficient tools and perspectives that we use within Genuine Contact™.

You will experience days of great conversations, a variety of ways to work together, time for reflection, great food in lovely surroundings and being together with exciting people from all over Sweden and Europé. We walk our talk!

I will lead and facilitate the trainings together with my great friends and collegues Doris (USA/Netherlands) and Anna Caroline (Germany).

Our plan is to use English as a working language but we love the challenge from different needs regarding language and other. Let’s create the best learning together.

Welcome to read more and register! Note, early-bird before March 31st (10%).

Arbeta konstruktivt med komplexa samhällsfrågor – det går!

Hur möter vi medborgargrupper i ett konstruktivt samtal om komplexa samhällsfrågor? Ja, det ska vi utforska tillsammans här i Örnsköldsvik imorgon. 

Det blir lite input men mest gemensamt utforskande genom metoder som bjuder in gruppens kunskaper och erfarenheter. Under eftermiddagen planerar deltagarna egna projekt…så ser planen ut iallafall. 

Vi lever som vi lär. Vi har förberett väl och följer upp med gruppen innan sommaren. 

Längtar till imorn!

 

 

 

”A container” for different types of meetings

A couple of reasons why I have used Whole Person Process Facilitation (WPPF) for hundreds of meetings is that it creates a container inviting genuine contact amongst the participants, for all kinds of meetings. Secondly, that it produces sustainable results!

I have used WPPF to facilitate meetings with groups for decision making, trainings, and workshops of all kinds. A couple of weeks ago I facilitated a NGO to reach a crucial decision about its future. There were different views on some of the foundations of the topic at hand and some tension in the room. Some people came to the meeting more or less determined to stop the proposal from becoming a decision.

The 5toFold decision making process was conducted in a WPPF container so we started with inviting each person to ”show up and be present” in the circle and to focus on our common purpose. After having listened to each person there was a consensus decision made but with some strong concerns that were expressed and noted down. They are now taken into account in the process to implement the decision.

Februay 15-17 we are offering a WPPF training, to share this powerful method. So, join us in Amsterdam. CLICK HERE for more info

Note for people who already had a genuine Contact workshop. We always offer  refreshers at self-cost if you had this particular training earlier! Let us know if you are interested.

Lärmöjligheter – inkl auktorisationskurs under 2017!

Vi fortsätter vår satsning för att öka kapaciteten att arbeta medskapande i företag, organisationer och samhälle. Vi ser en ökad efterfrågan av dessa kunskaper, så välkommen att bli en av oss som kan tillhandahåller och sprider arbetssätt som tar tillvara potentialen bättre. Det behövs idag!

Många har under åren utbildat sig i en eller flera delar av The Genuine Contact™ program. I november erbjuder vi auktorisationskursen Train the Trainer. Därför erbjuder vi också en rad möjligheter för dig som behöver någon/några av de obligatoriska kurserna innan november.

Vi har datum satta för flera kurser i Amsterdam, men vi har också lovat att göra vårt yttersta för att alla som vill ta delar i programmet för att kvalificera sig för Train the Trainer, ska kunna göra det. Eftersom det behöver samordnas ber vi dig att höra av dig snabbt om du är intresserad. OBS – det är begränsat antal platser till Train the Trainer och först till kvarn gäller.

Att öka min kapacitet att arbeta medskapande gör att jag växer som människa och professionell facilitator. Vill du göra än mer skillnad så titta på den här möjligheten!

AKTUELLA DATUM 2017

  • 11-13 januari, Amsterdam. Beyond efficiency, organizational Health and Balance (Foundations 1 & 2)
  • 15-17 februari, Amsterdam Whole Person Process Facilitation. (Advanced 2)
  • 7-10 juni, Amsterdam. Learning to build a Genuine Contact Organization (Advanced 4)
  • 6-8 september, Amsterdam. Learning to work with Open Space Technology (Advanced 1)
  • 14-18 november, Amsterdam, Genuine Contact Train the Trainer (Auktorisationskurs)

Vi kommer att behöva hitta några tillfällen till, så även om inte dessa datumen passar dig, hör av dig om vill gå vidare!

OBS, meddela mig snarast om du är intresserad så gör vi en plan!

GOD & GOTT!!

Relationsbyggande för framgång

Vi stödjer det offentliga Sverige och invånare som vill bygga mer tillit till varandra genom att utveckla relationen. Vi riktar oss mot ledande politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och nationellt.

Misstron mellan medborgare och offentliga företrädare är tydlig i Sverige liksom i vår omvärld. Detta är ett hot mot vårt gemensamma samhällsbygge och vår demokrati.

I alla möten mellan dessa parter måste vi säkerställa att formen vi använder skapar bästa förutsättningar för medskapande och relationsbyggande. Människor kan och vill bidra men då måste de ges reella möjligheter. Genom att många fler bjuds med i samhällsbygget byggs tillit och relationer skapas – detta bygger demokrati. Vi kan bygga en hållbar bärkraftig demokratisk struktur genom att göra medskapande till norm.

I korthet: Vi erbjuder stöd i att bygga en infrastruktur för relationsbyggande och demokrati. Vi har HUR:et!

Vårt erbjudande är att vi tillsammans med berörda målgrupper, bygger upp en hållbar struktur för medskapande. Vi börjar förstås med att klargöra behov och syfte. Därefter säkrar vi beredskapen att gå in i en långsiktigt hållbar utvecklingsprocess. Vi kartlägger bakgrund/historien, vi gör en nulägesanalys så vi vet hur det ser ut idag. Därefter klargör vi fundamenten för utvecklingsarbetet när vi jobbar vidare med syfte/mål, klargör och säkerställer ledarskap, definierar målgrupper och slutligen bestämmer hur utvecklingsarbetet praktiskt ska organiseras. Sedan kör vi!

För mer information kontakta någon i vårt team av skandinaviska professionella processledare genom Genuine Contact: Hege Steinsland i Ålesund, Annika Weman Widegård i Malmö, Cesilia Ekroth på Öland, Mikael Källman i Falun. Thomas Herrmann i Kungsbacka.

Unikt tillfälle att möta Birgitt Williams

Birgitt Williams, grundare till The Genuine Contact™ Program, erbjuder en unik medskapande workshop 13-14 december. Du lär på djupet om Deep Essence Tool – ett mångfacetterat verktyg som ger helhetssyn och kan användas i olika utvecklingsfaser såväl med individer som med i organisationsutveckling.

Inom The Genuine Contact Program finns många kraftfulla verktyg som vi använder när vi stödjer människor och organisationer att hitta nya vägar, detta är ett av de mest spännande och användbara.

deep-essence-tool-dalarint

Workshopen ges på engelska.

För mer info och anmälan

Rapport från en uppföljning efter faciliteringskurs

Sitter på planet hem efter genomfört uppföljningsmöte som en del i kursen ‘Att arbeta med Whole Person Process Facilitation’. Kursens tre dagar genomfördes i juni, därefter har deltagarna praktiserat i olika utsträckning. Idag delades många spännande berättelser i cirkeln.

Några exempel: APT med ny energi, mer effektiva (och roliga) ledningsgruppsmöten, workshops som gör skillnad för att människor kan bidra mer konstruktivt. Någon berättade om ett delvis nytt förhållningssätt i vardagen.

Samtidigt så uppdagade vi att det finns motstånd i många av oss. Att ge oss in i det okända är ofta skrämmande och ibland gör det ont. Att bryta normer kräver en mycket mod. Att ta ordentligt med tid för att omsorgsfullt planera för medskapande, följa upp och inte minst ge sig själv tid att andas efteråt (och före, liksom under) är också nödvändigt för hållbar framgång.

När jag faciliterar möten ser det ut som världens coolaste jobb. Men då vet en inte allt som förberetts, för att sedan kunna släppa taget och låta deltagarna medskapa på ett bra sätt. Vi brukar räkna med två timmar av förberedelser per timma vi faciliterar med WPPF. Men sedan ger det många effekter på flera plan. Allt från klokare beslut. Mer transparens. Bättre trivsel/arbetsmiljö. Roligare…!
img_1152Den 15-17 februari genomför vi nästa öppna kurs Att arbeta med Whole Person Process Facilitation. Enkelt o billigt att flyga till vårt favorit ställe i Amsterdam. Ett ‘dream team’ som välkomnar dig/er och andra deltagare från olika håll i Europa.

Mer info här

Genuine Contact Trainer 2017!

(English follows) Vill du komma med i ett internationellt nätverk av ”trainers” som arbetar för fred och harmoni i världen genom att frigöra kraft i människor och organisationer? Tillsammans med mina kollegor Doris Gottlieb (Contorno Consulting) i Amsterdam och Anna Caroline Türk (TruthCircles) i Berlin erbjuder jag kontinuerligt utbildningarna i The Genuine ContactTM Program. Programmet innehåller kraftfulla metoder, verktyg och modeller som, tillsammans med ett genuint förhållningssätt och en frisk kultur för ledarskap, kan ge ett nytt operativsystem som bjuder in och tar tillvara hela potentialen.

Vi erbjuder flera av programmets utbildningar under 2017 och vill nu förhandsinformera om att vi förbereder och planerar inför en TrainTheTrainer under samma år. För att delta behöver du ha varit med på de fyra kompetensutvecklande modulerna (1-4) och fundamenten (A och B). Läs mer.

Mer information kommer under november månad. Hör av dig till Thomas om du har frågor nu!

img_6667-2

Would you like to join an international network of trainers working for peace and harmony in the world through releasing power in people and organizations? Together with my colleagues Doris Gottlieb (Contorno Consulting) in Amsterdam, and Anna Caroline Türk (TruthCircles) in Berlin, I continuously offer trainings in The Genuine Contact™ Program. The program consists of powerful methods, tools and frameworks that, together with a genuine approach and a healthy culture of leadership, can give a new operating system that invites the whole potential.  

We offer several of the Genuine Contact trainings during 2017 and now we wish to spread the word that we are also preparing and planning for an upcoming TrainTheTrainer during 2017! 

In order to join you must first take the Foundational Workshops 1 and 2 and the four  Advanced Skill Building Workshops. Read more about the program and the different modules.

We will post more information later this month. Get in touch with Thomas, Anna Caroline or Doris if you have ANY questions now!

”Jag har fått hoppet tillbaks” – Hur kraften släpps lös i möten!

Jag har lett 100-tals möten med mötesformen Whole Person Process Facilitation (WPPF) och jag älskar upplevelsen när kraften släpps lös och människor verkligen arbetar tillsammans. Om och om igen ser jag hur människor blommar ut, människor som inte annars tar så mycket plats. För mig är det också en tjusning att se hur initial skepsis förbyts i nöjdhet och stolthet över vad som uppnåtts i mötet.

img_7446-2

Bilden ovan är från ett uppföljningsmöte där vi utvärderade effekter av vad som uppnåtts i utvecklingsarbete kring äldres gemenskap & välmående. Några upplevelser som delades var: Jag har fått hoppet tillbaks. Fantastisk känsla att vår kompetens tas tillvara. Känns bra att vi själva får vara med och hitta lösningar och ta ansvar för att de genomförs.

Gruppen på bilden är van vid denna typ av möten eftersom samtliga förberedelse- och uppföljningsmöten genomfördes mha WPPF metoden. Nu arbetar de vidare i de olika aktivitetsgrupper som de skapade i huvudkonferensen (som organiserades mha Open Space-metoden)

Vill du också lära dig leda möten/facilitera med WPPF? Nu finns fullständig inbjudan och möjlighet att registrera dig till kursen i februari! Frekventa och billiga flyg till Amsterdam!

Välkommen!