Välkommen till bloggen på Open Space Consulting!

Här delar vi med oss av sånt som är på gång i och kring vårt verksamhets- och intresseområde...

Knacka på dörren till nya lärtillfällen

Under det kommande året erbjuder vi en rad utbildningar för dig som knackar på dörren för att lära mer. Du vet väl att de metoder och verktyg som ingår i The Genuine Contact™ Program kan öppna upp och bjuda in mer av potentialen i grupper och organisationer.

Du kanske redan har påbörjat läranderesan med oss eller känner dig sugen att starta.

Vill du satsa på att gå hela programmet för att bli Genuine Contact trainer, erbjuder vi även auktorisationskursen, i april 2019.

Läs mer om alla våra lärtillfällen på vår hemsida. Jag hoppas vi ses!
Thomas
PS. Under våren är jag ute i världen och knackar på nya dörrar. Jag kollar min mail när jag kan, ibland kan det dröja lite så känn dig fri att även kontakta mina kollegor Doris och Anna Caroline som du hittar via utbildningsinformationen på vår hemsida.

Sveriges bästa fritidsgårdar!

Bra miljö, väl förberett, bra mat, trygg ledning, SOL, taggade deltagare och en design som öppnade upp och därefter inbjöd till en skörd för att komma vidare. Och de tog chansen!

Goda samtal, positiv attityd, skapa ett VI, nätverksbygge, ansvarstagande, högt i tak, skratt, allvar, våga provocera och softa emellanåt – gav resultat.

20 fritidsgårdar i en gemensam förvaltning. Vilken chans! Vi är många, vi är kompetenta och cheferna har tillit till oss. Nu kör vi!

Med hjälp av Open Space-metoden skapade vi ett utrymme att utforska det viktigaste, det som engagerar allra mest – en hel dag med goda samtal i goda vänners lag. 8 action teams för de viktigaste frågorna som förs vidare – alla som har lust är välkomna att bidra!

Är du modig som ledare?

Om jag verkligen vill nyttja potentialen krävs att jag är en modig ledare. Det gäller för att leda mig själv, min arbetsgrupp likväl som min organisation. Att lära att arbeta med Open Space-metoden ger viktiga verktyg för att leva som jag lär.

Dags att bygga kapacitet för att nyttja potentialen?

Vill du lära hur du kan skapa kraftfulla, hållbara resultat av att använda Open Space-metoden i din organisation eller förening? Läs mer om vår 3-dagars kurs i närheten av Amsterdam den 6-8 september. Dit tar du dig enkelt o prisvärt och en positiv bieffekt är att du dessutom därmed förlänger sommaren. :)

Vad gör humlan i ett Open Space-möte?

Har du hört om humlan och vad den gör i Open Space-möten? Vi brukar berätta det i introduktionen till våra möten för att underlätta för människor att välja beteenden som inte alltid annars är OK. Nämligen att ”humla runt” och vara med lite här o där. Att gå från ett halvfärdigt möte till ett annat och därmed korsbefrukta konferensen.

Det innebär en massa lärmöjligheter t ex för oss som sitter kvar (att vi inte behöver lägga energi på att fundera över varför hen lämnade oss), för oss som blir berikade av en ny mötesdeltagare (att inkludera och uppskatta tillskottet och vara nyfiken på vad den har med sig).

När jag introducerar deltagarna till ett Open Space-möte brukar jag säga att ”humle-beteenden” är en av effekterna av att vi tillämpar lagen om rörlighet i Open Space-möten. Ett sätt att förklara lagen är att säga att ”om du någon kommer i en situation där du varken lär eller kan tillföra något – gå någon annanstans”.  

Vill du lära hur du kan skapa kraftfulla, hållbara resultat av att använda Open Space-metoden i din organisation eller förening? Läs mer om vår 3-dagars kurs i närheten av Amsterdam den 6-8 september. Dit tar du dig enkelt o prisvärt och en positiv bieffekt är att du dessutom därmed förlänger sommaren. :)

Hur kan vi tillsammans finna lösningar på dagens stora utmaningar?

Känner du/ni er pressade av snabba förändringar, omgivningens förväntningar och krav? Är komplexiteten svårgreppbar? Är det många omkring er som har synpunkter och åsikter?

Dags att bygga broar och att hitta konkreta lösningar genom medskapande?

Nu kör vi!
Kontakta Thomas för mer info! 

 

 

Att arbeta konstruktivt med komplexa samhällsfrågor – ett spännande exempel!

Idag genomförde vi vårt uppföljningsmöte efter workshopen i februari. Om vi vill veta om det blivit några effekter så måste vi fråga. Dessutom borgar uppföljningen för att det blir mer än ”en kul dag”. 

Workshopen var en del i en långsiktig satsning initierad av Världsklass Örnsköldsvik – att bygga kapacitet för att öka användandet av medskapande arbetsformer som ett sätt att navigera i förändring. I workshopen i februari arbetade vi för en fördjupad förståelse för varför, när och hur vi kan arbeta med medskapande processer. Det mötet avslutades med en praktisk planering av fyra olika projekt.

Idag började vi med en återblick på mötet i februari, och delande av erfarenheter från projekten och annat som hänt sedan dess – Storytelling style. Efter att vi skördat resultaten av den fasen öppnades utrymme för deltagarna att arbeta med ovanstående tema i ett mini-open space (3 tim inkl lunch).

Några av effekterna (direkta o indirekta) är att fler konstruktiva möten genomförs med allmänheten. Kommunledningen har en genuin förståelse och tro på att medskapande utvecklingsprocesser ger resultat. Kapacitet att leda dylika processer har stärkts ytterligare i kommunen. Dessutom utvecklas verksamheterna bättre med involvering och medskapande från omgivningen.

En kan fråga sig vad värdet av ovanstående identifierade effekter är. Kanske effektivare medborgarservice, sparade kostnader, ökad tillit mellan parterna, färre ”tappade sugar”… vad nu allt detta kan vara värt?

Nåväl, mötet fortsatte med den utforskande framåtsyftande delen (i Open Space format) – nya frågor upptäcktes, några lösningar formulerades och flera initiativ togs för att gå vidare på inslagen väg. Avslutningscirkeln inger hopp om en inspirerande och spännande väg vidare.

Örnsköldsvik – You Rock!

Makalös höst på gång – kapacitetsbygge!

Den här stubben trodde kanske inte den hade så mycket att bidra med…men visst har den?! Den får symbolisera den inneboende potentialen vi har som människor, organisationer, ja i samhället. Det finns så många förmågor, kunskaper och så mycket inspiration – vi behöver bara komma på hur vi ska locka fram dem.

Nästa vecka reser jag till Nederländerna för att facilitera (underlätta) fyra dagars lärande kring Genuine Contact Organisationen – en fördjupning för de som arbetat länge med Open Space-metoden och vill utforska sätt att implementera förhållningssättet/strukturerna/kraften i vardagen. Flera av kursdeltagarna kommer att vara med på vår Train the trainer kurs i november.

Därefter till Norge för en internkurs i Whole Person Process Facilitation – en konsultorganisation vill bygga kapacitet mha en metod som öppnar upp för potentialen såväl externt i arbete med kunder som internt i egna organisationen.

I höst finns flera möjligheter såväl att lära att arbeta med Open Space-metoden som Tvärkulturell Konfliktlösning, båda i Amsterdam. På hemma plan finns möjlighet att vara med på vårt årliga Nordiska OpenSpaceOnOpenSpace, på Öland! Vi har även ett erfa-utbyte om att arbeta med Open Space-metoden, på distans igen i höst. Jag är dessutom med som arrangör av Träning i Medskapande Ledarskap.

Som sagt, en makalös tid av kapacitetsbygge, något av det viktigaste jag kan bidra med!

Hör av dig om du vill prata med mig om vad som kan vara ett steg för dig!
Nu kör vi!

18-20 okt Träning Medskapande Ledarskap

Startdatum: 18 oktober 2017
Slutdatum: 20 oktober 2017

Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?
Välkommen på en träning i att vara värd för medskapande processer i komplexa samhällsutmaningar 18–20 oktober 2017 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Subventionerat pris och möjlighet för organisationer som inte kan betala hela kostnaden, att få delta till rabatterat pris.

Mer info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

26 okt. Erfa-utbyte Open Space på distans!

Datum: 26 oktober 2017

Vi fortsätter traditionen att varje halvår bjuda på ett kostnadsfritt tillfälle att inspirera varandra – vi som vill lära mer om att arbeta med Open Space-metoden!

Mötet genomförs på distans, eftermiddagen den 26 oktober, så du behöver inte resa den här gången. Boka gärna in dagen redan nu!

Mer info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Pusselbit för ökat välmående, kraft o effekt!

(English follows) I början av maj utforskar vi hur vi kan utveckla våra organisationer genom ökad hälsa o balans. Vi använder flera enkla och kraftfulla verktyg för att utforska olika aspekter. Medicinhjulet/The Medicine Wheel Tool© ger perspektiv för att säkra att fundamenten är på plats. Är syftet klart, hur fungerar ledarskapet, är visionen attraktiv, hur är arbetsgemenskapen och hur organiserar vi oss för bästa resultat? Det är några av frågorna vi jobbar med den 7-9 maj då Doris, Anna Caroline och jag leder en viktig workshop i passande miljö på västkusten. Det är några dagar kvar av boka-tidigt-rabatten. Läs mer!

In early May we explore how we can develop our organizations by increased Health and Balance. We use simple and powerful tools to look at different aspects. The Medicine Wheel Tool© shows us important perspectives to secure our foundations. Is the purpose clear, how does leadership work, is the vision attractive, how is the working community doing and how do we manage to achieve great results? These are some of the questions we work with on May 7-9 when Doris, Anna Caroline and myself facilitate an important workshop in a suitable environment on the Swedish westcoast. A few days left for early-bird. Read more!