Arkiv för aktiviteter och evenemang

Här listas alla våra aktiviteter - för aktuella aktiviteter gå till Aktiviteter i menyn ovan!

3 febr-21 ONLINE: Evaluating impacts for improved results

Datum: 3 februari 2021

With this workshop, you as a leader and/or facilitator will get an understanding of how to evaluate impacts from change efforts such as trainings or workshops and how that improves results. We share a simple framework and tools for how to put it to practice in easy and life-nurturing ways. We have used this method in both physical and online meetings for more than a decade, with great results.

This 3,5 hour online workshop is part of the Genuine Contact Speciality series.

More information and registration

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

Onlinemöten som fungerar

Vår 2 timmars workshop genomförs varje vecka: Onlinemöten som fungerar: Direkt till anmälan.

Vårt utbildningsmål är att du ska kunna
applicera dina nya kunskaper direkt.

Vi behöver växla om till att mötas online. När du bekantat dig med en programvara återstår frågan: Hur leder jag ett onlinemöte för att det ska bli kreativt och effektivt? (Vi saluför inte en programvara. Vår metod fungerar med Zoom, Teams, telefonmöten osv).

Så här säger våra deltagare i onlinemöten:
Jag har MER energi nu efter mötet än innan!
Alla fick utrymme att göra sin röst hörd.
Vi lyssnade uppmärksamt till varandra.
Vi uppnådde konkreta resultat på kort tid.

En verksamhetschef ser möjligheter, 4 min video
Thomas berättar i en kort video (1,40 min).

Vår 2-timmars workshop (online) lär ut grunderna för:

 • En metod som ger struktur
 • Ett pedagogiskt förhållningssätt som håller energi genom hela mötet
 • Ett mötesupplägg utifrån kunskap om människors lärande
 • Vikten av förberedelse och uppföljning för hållbara resultat

En kunnig mötesledare möjliggör:

 • Maximalt lärande
 • Dialog mellan deltagarna
 • Hög variation i mötet
 • Konkreta resultat

En kursdokumentation ingår. Den inkluderar en praktisk steg för steg guide. För att stödja ditt fortsatta lärande blir du även inbjuden att delta i vår Facebook grupp ”Onlinemöten som fungerar” samt du är välkommen att delta i vår mentorcirkel som genomförs en gång i månaden under 2020 och 2021 (ingår i kursavgiften!). På dessa mötesplatser finns möjligheter att dela erfarenheter, hjälpas åt med utmaningar och att utforska nya möjligheter tillsammans.

Aktuella datum (kl 9.50-12):

 • Nov: 27
 • Dec: 16
 • Jan: 12, 29
 • Feb: 15, 26

Praktisk info/anmälan.

Din investering är 895 (moms tillkommer, 223 kr)

 

Mer information/fördjupat lärande, se:
Kreativa och effektiva distansmöten (generell överblick)
Beslutsmetoden 5toFold (online och fysiska möten)
Online självstudiemoduler för fördjupat lärande
Vi erbjuder även interna utbildningar skräddarsydda för din organisation, kontakta Thomas för en offert.

24, 26, 30, 31 mars. Onlinemöten som fungerar.

Datum: 19 mars 2020

Vi behöver växla om till att mötas online. När du bekantat dig med en programvara återstår frågan: Hur leder jag ett onlinemöte för att det ska bli kreativt och effektivt? (Vi saluför inte en programvara. Vår metod fungerar med Zoom, Teams, Skype, telefon osv)

Vår 2-timmars workshop (online) lär ut grunderna för:

 • En metod som ger struktur
 • Ett pedagogiskt förhållningssätt som håller energi genom hela mötet
 • Ett mötesupplägg utifrån kunskap om människors lärande
  Vikten av förberedelse och uppföljning för hållbara resultat

En kunnig mötesledare möjliggör

 • Maximalt lärande
 • Dialog mellan deltagarna
 • Hög variation i mötet
  Konkreta resultat

Vårt utbildningsmål är att du ska kunna applicera dina nya kunskaper direkt.
En kursdokumentation ingår. Den inkluderar en praktisk steg för steg guide.

För att stödja ditt fortsatta lärande blir du även inbjuden att delta i vår Facebook grupp ”Onlinemöten som fungerar” samt du är välkommen att delta i vår mentorcirkel som genomförs en gång i månaden under 2020, med start den 22 april kl 13.50-16. På dessa mötesplatser finns möjligheter att dela erfarenheter, hjälpas åt med utmaningar och att utforska nya möjligheter tillsammans.

Så här säger våra deltagare i onlinemöten:
Jag har MER energi nu efter mötet än innan!
Alla fick utrymme att göra sin röst hörd.
Vi lyssnade uppmärksamt till varandra.
Vi uppnådde konkreta resultat på kort tid.

Efter workshopen kan du planera ditt första egna onlinemöte som fungerar. Som stöd får du delta i vår Facebook grupp, ta del av kunskaper vi samlar och delar samt delta i vår mentorcirkel som genomförs en gång i månaden under 2020, med start den 22 april.

Läs hela vår inbjudan: Onlinemöten som fungerar
En kort video presentation
Direkt till ANMÄLAN

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

25 mars – online workshop 5toFold decision making

Datum: 25 mars 2020

This workshop gives you a profound experience as well as the information you need to start using Five to Fold decision making (5toFold) right away.

5toFold is a collaborative decision making process, specifically suitable for purpose-centered organizations and teams. It ensures high quality conversations with all voices being heard. At the same time it is clearly structured and efficient. The result is real commitment by those participating in a decision. At times it may result in well-founded disagreement, which allows for the reworking of proposals until they are in alignment with the group’s purpose.

In our International Genuine Contact Organization we have used 5toFold for many years. Many of us also use it regularily with our clients. We will share our experiences in the workshop on March 25th.

Welcome to join us!

You find more info about it here: Genuine Contact Speciality series
or use a direct link to 5toFold workshop info and registration

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

9-12 febr-21. Organizational Health & Balance ONLINE

Startdatum: 9 februari 2021
Slutdatum: 12 februari 2021

(English follows) Vi är glada att erbjuda möjligheten att återupptäcka och finna vägar att förbättra välmåendet och balansen i våra organisationer. Kom, lär och utforska med en internationell grupp i en spännande medskapande ONLINE utbildning. Du tar med dig praktiska verktyg hem! De kan du använda i din egna eller andra organisationer.

Vägen-till-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer– en halvdags upplevelsebaserad workshop, den 9 februari (erbjuds även den 11 januari!).

I denna utbildning kommer du att lära dig en väg till (åter)upptäcka och återställa ett hälsosamt organisatoriskt klimat, genom att gå tillbaka och utforska dina grundläggande föreställningar om organisatoriskt välmående.

Du kommer att få en möjlighet att utforska hälsotillståndet i din organisation ur ett holistiskt tillväxtperspektiv och utveckla din egen uppfattning om vad som behövs för att uppnå och upprätthålla hälsa och balans och vilken nytta det kan ge. Oavsett om du inleder någon form av organisatorisk förbättringsprojekt, omstrukturering, om du vill åtgärda ett problem, eller helt enkelt vill förstå hur din organisation kan fungera bättre, kommer denna korta utbildning vara till nytta för dig.

När du har deltagit i den workshopen har du möjlighet att vara med på fördjupningen – Att-skapa-Hälsa-och-Balans-i-Organisationer Organisationer – du lär dig att göra en organisatorisk diagnos för att veta vad som redan finns på plats och vad som behöver bytas ut eller renas – du lär viktig kunskap som du kan använda för att utveckla eller omorganisera din verksamhet. Diagnosen är utgångspunkten och med det kommer en karta för förnyelse av organisatorisk hälsa och balans. Denna, grundmodul 2, genomförs den 10-12 februari.

Mer information och anmälan genom länkarna ovan
Kontakta Thomas om du vill!

We are happy to offer you the opportunity to re-discover and find ways to improve the health and balance in your organization. Come and learn and explore in an international group working together in this ONLINE training. You will take away practical tools that you can use in your own or other organizations. The training is given in two parts, presented below.

Path-to-Organizational Health and Balance – a half day experiential workshop (Foundation 1 of the Genuine Contact™ Program). Offered on Febr 9th (also offered on January 11th)

In this training you will learn a path to (re)discovering and restoring a healthy organizational climate, by stepping back and exploring your foundational beliefs about organizational wellness.

You will have an opportunity to explore the state of health in your organization from a holistic growth perspective and develop your own perception of what is needed to achieve and maintain health and balance and what the benefits of doing so can be. Whether you are embarking on some kind of organizational improvement project, restructuring, setting out to fix an organizational problem, or simply want to understand your organization’s performance better, this short training will be of benefit to you.

Once you have taken this training you can participate in  Foundation 2 workshop Achieving and Re-generating Organizational Health & Balance

In this training participants learn how to do an organizational diagnosis to know what is already in place and what needs to be replaced or cleansed – important knowledge when planning to re-model or re-organize an organization. The diagnosis is the starting point and with it comes a map for the regeneration of organizational health and balance.

This workshop is offered on February 10-12.

More information and registration via the links above.
Welcome to contact Thomas if you have questions!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

11/3-21. ONLINE: Erfa utbyte om ”Open Space” (gratis)

Datum: 11 mars 2021

Du kanske nyligen utbildat dig i Open Space-metoden, eller är en rutinerad Open Space-räv eller ”bara” har läst om metoden och blivit nyfiken och vill veta/lära mer… Du är varmt välkommen till en eftermiddag då vi utbyter erfarenheter – du bestämmer agendan – vi lär tillsammans ”i Open Space”!
Syftet med workshopen är att inspirera och samla kraft att använda metoden ännu mer, för medskapande utveckling. Därför kostar det inget att vara med. Jag hoppas du blir inspirerad att använda metoden mer!

Workshopen genomförs på distans

Praktisk info och anmälan

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

2-3/4. Cross Cultural Conflict Resolution – online

Startdatum: 2 april 2020
Slutdatum: 3 april 2020

Change is constant and more rapid than ever before. Conflict follows in its footprints. It is the natural consequence of being part of a living and dynamic system. Conflict drains individual and organizational energy and takes it away from productive work. Within the Genuine Contact™ Program we work with conflict from the perspective that underneath all diversity, humans have some things in common, some universal needs and understandings.

This 2 day experiential training will deepen your knowledge and your skills to assist organizations and companies to work with conflict and develop your capacity to facilitate and navigate with conflict.

Join us on April 2-3, 2020, learning together in an international group in Netherlands, within one hour from Amsterdam.

More information and registration

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

7-10 June-20 From old habits to integration (Öland/Swe)

Startdatum: 7 juni 2020
Slutdatum: 10 juni 2020

(English follows) Från vanespår till integration.

 – den gömda kreativiteten
Vi är glada att bjuda in till denna lärexpedition på Öland! De här dagarna riktar sig till dig som arbetar med att bjuda in potentialen i grupper som ledare eller processledare/ facilitator.
Som vi, är du nyfiken på hur du kan ta nästa steg för att ge förutsättningar för innovativa och kreativa lösningar mellan människor där de tar sin plats. Du vill känna att energin håller ända in i mål till förverkligande av era idéer. Du har märkt att vi ibland pratar bort mötenas egentliga potential och hamnar i våra redan kända svar?
Välkommen till magiska Öland där vi tillsammans utforskar nya möjligheter!

Mer info och anmälan!

From old habits to integration

 – the hidden creativity

This workshop is for you leader and/or facilitator who work to invite the potential in groups. Just as we, you are curious about how you can take the next step to create conditions for innovation and creative solutions between people.
You want to feel that the energy in the group remains throughout the process, so that your ideas are accomplished.
You have noticed that we sometimes talk and talk in meetings, ending up with answers we already know?

More info and registration!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

19-22 jan-21. ONLINE: Open Space Technology

Startdatum: 19 januari 2021
Slutdatum: 22 januari 2021

Learn how to use this superior collaboration method in a small group setting, offered by 3 highly experienced Open Space practitioners.

Open Space Technology (OST) is a meeting methodology that taps into the collective wisdom of the group, team or organization to address concrete business issues, find answers to complex problems, and nurture leadership in times of change. OST can be used both online and in physical meetings.

Using the potential of the whole group, whether 5 or 500+ people, OST is utilized to bring together groups of people around topics that are deeply important to them. The method has proven long term effects in problem solving among groups and improving how people work together. Working repeatedly with Open Space Technology has the capacity to transform organizations.

Our team has worked with online meetings extensively since 15 years. We have facilitated more then 100 OST meetings online, using various platforms.

The training starts 13.00 on Tuesday 19 January and ends at 12.00 on Friday 22 January 2021. A follow up meeting is conducted in May-21.

More information and registration

Contact Thomas if you have any questions

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera

1-2+4 March-21. ONLINE: Whole Person Process Facilitation

Startdatum: 1 mars 2021
Slutdatum: 4 mars 2021

Whole Person Process Facilitation (WPPF) is the name given to a highly dynamic, participative meeting methodology designed to integrate the wisdom of the group as well the individual, during the meeting.

The WPPF methodology delivers both powerful short and long term results from meetings. Energy, ideas and discussions from meetings are transformed into constructive action, with participants embracing responsibility and leadership around the topic at hand, be that a product, concept, question or strategy.

In the longer term, by using the WPPF meeting methodology, team members become increasingly more engaged, creative and open. This engenders resilience among people and teams in dealing with the  dynamics of change from both within and outside organizations.

In this 3 day training you will learn how to use meetings as a seriously effective way to utilize all of the human capacity in an organization. You will discover not only how to prepare, run and follow up on meetings in a new way, but will also learn to build your own capacity to run a WPPF meeting. After the training you will have access to a peer-to-peer mentoring circle for ongoing learning.

The workshop will happen online. Our team har worked with online meetings extensively since 15 years. we have facilited hundreds om participative online meetings, mostly using WPPF as a learning container.

Here is more information and registration

Get in touch with Thomas now if you wish!

View MapKarta och vägbeskrivning | Registrera