Open Space med högskolestudenter om HR & Hållbarhet!

Förra året var vi på plats i Trollhättan och genomförde ett Open Space-möte för studenter som studerar HR – på temat ”Hur kan du som HR-specialist bidra till organisationers utveckling mot hållbarhet?” Av förklarliga skäl fick vi hitta andra lösningar i år – vi kör online.

Efter att ha inlett Open Space-mötet med ett välkomnande från kursledningen fick jag äran att introducera de 50 deltagarna till arbetsformern. Nu arbetar deltagarna i våra olika grupprum med de frågor de själva tycker är mest intressanta (i Open Space skapar deltagarna agendan!). Det samtalas och skrivs rapporteringar i de olika rummen.

Vi använder programvaran QiqoChat som möjliggör den självorganisering som metoden bygger på. Det betyder att var och en kan välja var den befinner sig under hela konferensen, ”lagen om två musklick” (Lagen om rörlighet) ger möjlighet att byta grupp när en vill, så att ingen energi ”slösas” under mötet.

När vi återsamlas kl 14 kommer tid ges för att läsa igenom de olika rapporter som producerats och därefter reflektera över tre frågor kring temat, vad en upplevt och lärt samt hur en ser att Open Space metoden kan användas i verksamhetsutveckling. Spännande!

Bilden visar hur ett Open Space-möte ser ut i fysiska verkligheten, det är bra för att få in känslan som inte är riktigt samma online som när deltagarna sitter i en cirkel i ett ”fysiskt konferensrum” men vi gör vårt bästa för att maximera energin o lärandet – det funkar utmärkt även online!

I januari erbjuder vi vår 3-dagars utbildning där du lär att arbeta med Open Space-metoden – för hållbara resultat. Läs mer!

Comments

comments

Speak Your Mind

*