Vägvalet för mitt onlinemöte – ska alla bjudas att bidra? Eller inte?

När jag planerar och genomför ett onlinemöte (eller ett fysiskt möte) har jag valet att göra. Vill jag ge alla deltagare möjligheten att bidra med sitt bästa, för att skapa bästa möjliga resultat av mötet? Valet gör jag antingen medvetet eller omedvetet.

Jag och mina kollegor brukar säga ”go slow to go fast” vilket bland annat betyder att vi investerar tid i uppstarten av ett möte till att låta deltagarna landa och fokusera på ämnet för mötet, innan vi kastar oss på att försöka hitta lösningarna. Det finns olika sätt att göra det på och jag tycker det är viktigt att nyttja tidsinvesteringen maximalt för att bidrar till mötets syfte.

Vi bygger in komponenter för att bjuda in ”hela människan” tidigt i mötet. Vi ger deltagaren möjlighet att komma i kontakt med sig själv och sina tankar o känslor i förhållande till mötets fokus. Måhända låter det ”gravallvarligt” – men det görs på ett lustfyllt och energigivande sätt!

Ofta inbjuder vi inledningsvis deltagarna att mötas i par, vilket ger möjlighet att bygga relation med en annan i mötet för att sedan höra och prata med flera i olika konstellationer genom mötet. De inledande aktiviteterna har dubbla syften, dels att bygga relationer och öppna upp för genuin kontakt med sig själv och andra i mötet, dels att börja utforska mötets mest grundläggande frågor.

Det är alltså inte tid som ”slösas” på en icebreaker utan det är en tidsinvestering som betalar sig i slutändan. Den betalar sig genom att människor har öppnat sig, ökat förståelsen för varandra och för ämnet. Detta i sin tur leder till smarta lösningar och kloka beslut. Vad är det värt? Är det värt investeringen?

Jag har arbetat med att facilitera möten och utbilda mötesledare i 20 år. Steg för steg utökas min tillit till mig själv och de metoder jag använder men kanske allra mest tilliten till att människorna i cirkeln har precis den kunskapen, förmågan och viljan som de behöver för att nå dit de ska nå i mötet.

Vilken väg väljer du? Den 24 juni erbjuder vi en 2-timmars workshop som hjälper dig att hålla onlinemöten som fungerar…bättre.

Comments

comments

Speak Your Mind

*