Hur vill jag leda mitt onlinemöte, så att det blomstrar?

När jag väl har klargjort syftet med mötet behöver jag fundera över hur jag vill leda mitt möte så att det blomstrar. Vilka värderingar är viktiga för mig, som jag vill ska synas, kännas och påverka hur mötet leds? Jag arbetar alltid för att bjuda in delaktighet och medskapande, för jag tror det är den bästa vägen för att få hållbara resultat.

Vi har formulerat fem övertygelser (5 beliefs of the Genuine ContactTM ) som guidar oss även när vi planerar och genomför ett onlinemöte.

Några frågor som kan vara hjälpsamma för att påminna oss:

  1. Hur komplex är frågeställningen?
  2. Tror jag att svaren finns i organisationen/gruppen?
  3. Hur bjuder jag in hela människan att vara med i mötet?
  4. Hur nyttjar vi hela potentialen?
  5. Hur skapar jag enklast möjliga strukturer så att lösningarna kan växa fram i mötet?

Comments

comments

Speak Your Mind

*