Online beslutsprocess i praktiken

Mattias Holmetun berättar om hur han använt beslutsmetoden 5toFold online!
Efter att Open Space Consulting introducerat och väglett mig i beslutsmetoden 5toFold har jag använt metoden i online möten både i arbetslivet och i förtroendeuppdrag inom föreningslivet. Det har handlat om tillfällen där samverkansgrupper behövt ta ställning till om en komplicerad utvecklingsprocess ska inledas och vid principbeslut vid föreningsmöten.

5toFold är en beslutsmetod som jag ofta kommer att använda för att underlätta i processer där grupper behöver fatta beslut. Stora som små, enkla som svåra och konfliktfyllda. Metoden leder nämligen, på ett naturligt och respektfullt sätt, till att hänsyn till allas aspekter samt leder till individuellt ansvar och en acceptans av det beslut som gruppen kommer fram till.
Mattis Holmetun, Förbundschef Samordningsförbunder i Jämtlands län. (Mars 2020)

Läs mer om beslutsmetoden Five to Fold decision making

Comments

comments

Speak Your Mind

*