Att arbeta konstruktivt med komplexa samhällsfrågor – ett spännande exempel!

Idag genomförde vi vårt uppföljningsmöte efter workshopen i februari. Om vi vill veta om det blivit några effekter så måste vi fråga. Dessutom borgar uppföljningen för att det blir mer än ”en kul dag”. 

Workshopen var en del i en långsiktig satsning initierad av Världsklass Örnsköldsvik – att bygga kapacitet för att öka användandet av medskapande arbetsformer som ett sätt att navigera i förändring. I workshopen i februari arbetade vi för en fördjupad förståelse för varför, när och hur vi kan arbeta med medskapande processer. Det mötet avslutades med en praktisk planering av fyra olika projekt.

Idag började vi med en återblick på mötet i februari, och delande av erfarenheter från projekten och annat som hänt sedan dess – Storytelling style. Efter att vi skördat resultaten av den fasen öppnades utrymme för deltagarna att arbeta med ovanstående tema i ett mini-open space (3 tim inkl lunch).

Några av effekterna (direkta o indirekta) är att fler konstruktiva möten genomförs med allmänheten. Kommunledningen har en genuin förståelse och tro på att medskapande utvecklingsprocesser ger resultat. Kapacitet att leda dylika processer har stärkts ytterligare i kommunen. Dessutom utvecklas verksamheterna bättre med involvering och medskapande från omgivningen.

En kan fråga sig vad värdet av ovanstående identifierade effekter är. Kanske effektivare medborgarservice, sparade kostnader, ökad tillit mellan parterna, färre ”tappade sugar”… vad nu allt detta kan vara värt?

Nåväl, mötet fortsatte med den utforskande framåtsyftande delen (i Open Space format) – nya frågor upptäcktes, några lösningar formulerades och flera initiativ togs för att gå vidare på inslagen väg. Avslutningscirkeln inger hopp om en inspirerande och spännande väg vidare.

Örnsköldsvik – You Rock!

Comments

comments

Comments

  1. Tack. Energipåfyllning för mig också, varje besök!

Speak Your Mind

*