Pusselbit för ökat välmående, kraft o effekt!

(English follows) I början av maj utforskar vi hur vi kan utveckla våra organisationer genom ökad hälsa o balans. Vi använder flera enkla och kraftfulla verktyg för att utforska olika aspekter. Medicinhjulet/The Medicine Wheel Tool© ger perspektiv för att säkra att fundamenten är på plats. Är syftet klart, hur fungerar ledarskapet, är visionen attraktiv, hur är arbetsgemenskapen och hur organiserar vi oss för bästa resultat? Det är några av frågorna vi jobbar med den 7-9 maj då Doris, Anna Caroline och jag leder en viktig workshop i passande miljö på västkusten. Det är några dagar kvar av boka-tidigt-rabatten. Läs mer!

In early May we explore how we can develop our organizations by increased Health and Balance. We use simple and powerful tools to look at different aspects. The Medicine Wheel Tool© shows us important perspectives to secure our foundations. Is the purpose clear, how does leadership work, is the vision attractive, how is the working community doing and how do we manage to achieve great results? These are some of the questions we work with on May 7-9 when Doris, Anna Caroline and myself facilitate an important workshop in a suitable environment on the Swedish westcoast. A few days left for early-bird. Read more!

Comments

comments

Speak Your Mind

*