Relationsbyggande för framgång

Vi stödjer det offentliga Sverige och invånare som vill bygga mer tillit till varandra genom att utveckla relationen. Vi riktar oss mot ledande politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och nationellt.

Misstron mellan medborgare och offentliga företrädare är tydlig i Sverige liksom i vår omvärld. Detta är ett hot mot vårt gemensamma samhällsbygge och vår demokrati.

I alla möten mellan dessa parter måste vi säkerställa att formen vi använder skapar bästa förutsättningar för medskapande och relationsbyggande. Människor kan och vill bidra men då måste de ges reella möjligheter. Genom att många fler bjuds med i samhällsbygget byggs tillit och relationer skapas – detta bygger demokrati. Vi kan bygga en hållbar bärkraftig demokratisk struktur genom att göra medskapande till norm.

I korthet: Vi erbjuder stöd i att bygga en infrastruktur för relationsbyggande och demokrati. Vi har HUR:et!

Vårt erbjudande är att vi tillsammans med berörda målgrupper, bygger upp en hållbar struktur för medskapande. Vi börjar förstås med att klargöra behov och syfte. Därefter säkrar vi beredskapen att gå in i en långsiktigt hållbar utvecklingsprocess. Vi kartlägger bakgrund/historien, vi gör en nulägesanalys så vi vet hur det ser ut idag. Därefter klargör vi fundamenten för utvecklingsarbetet när vi jobbar vidare med syfte/mål, klargör och säkerställer ledarskap, definierar målgrupper och slutligen bestämmer hur utvecklingsarbetet praktiskt ska organiseras. Sedan kör vi!

För mer information kontakta någon i vårt team av skandinaviska professionella processledare genom Genuine Contact: Hege Steinsland i Ålesund, Annika Weman Widegård i Malmö, Cesilia Ekroth på Öland, Mikael Källman i Falun. Thomas Herrmann i Kungsbacka.

Comments

comments

Comments

  1. Hege Steinsland, Micke Källman, Annika Weman Widegård, Cesilia Ekroth,

Speak Your Mind

*