Tillfället är nu – låt oss gripa det!

Jag hade i veckan äran att hålla i/facilitera ett dialogmöte där människor från olika delar av samhället träffades för att tillsammans utforska möjligheter till en rättvis och socialt hållbar utveckling. Utgångspunkten togs i förmiddagens presentation av slutrapporten från projekt KAIROS. Ett projekt som haft till uppgift att samla kunskap om arbetssätt som kan bidra till en önskvärd samhällsförändring i rättvisa och socialt hållbara städer.

IMG_6463 (2)

Vi står mitt upp i stora utmaningar. För de komplexa samhällsfrågorna finns inga färdiga lösningar, de kräver en övergång till medskapande arbetsformer där beslutsfattare och befolkningen arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar.

Det finns ingen annan väg än att göra medskapande som norm, när det gäller att arbeta med komplexa samhällsutmaningar. Det finns många människor som inget hellre önskar än att få vara med och bidra med sitt engagemang och sina kunskaper.

KAIROS slutsatser presenteras i åtta synvändor som visar hur vi måste tänka om och göra annorlunda. Jag rekommenderar varmt att läsa rapporten och fundera över hur Du kan bidra till en positiv utveckling. Ordet kairos betyder tillfället är nu och det betonades av projektledarna Åsa Lorentzi och Hans Abrahamsson.

För dig som uppskattar andra sätt att lära, än att läsa, så presenteras synvändorna även i korta videoupptagningar. Allt samlat på KAIROS hemsida.

Nu kör vi!

Comments

comments

Comments

  1. Underbart! Spännande! Inspirerande! Härligt! Jag ä mä :0)

Speak Your Mind

*