Vi har inte råd att fortsätta med ”integrationsmöten” som polariserar

Vi är många professionella processledare i Sverige och Skandinavien. På olika håll har vi bevittnat hur förtroende och makt förminskats i samhället. Förmågan att föra en dialog i krislägen är bristfällig och möten har bara förvärrat läget. De har varit som glödbäddar för potentiella konflikter att blossa upp. Det här är ett upprop från oss att ta vara på den kompetens som kan bidra till att förändra verklighetsbilden.

Ett nytt samhälle håller på att växa fram vart vi än vänder oss i Europa och ingen kan hålla för ögonen och fortsätta som om vi skulle kunna skruva tillbaka tiden. För att föra vårt samhälle till överlevnad behöver vi få upp ögonen för hur varje situation bär potential till helt olika utfall beroende på hur vi sorterar och riktar samhällsengagemang.

Utan professionalism blandas känslor, politiskt färdiga idéer, problem och lösningar i samma gryta och skapar konflikter:

”Vi vill inte ha invandrare hit!”

”Vi borde öppna Sverige för alla nödställda!”

”De kommer att våldta våra barn!”…

Olika idéer och rädslor florerar och de behöver sorteras, lyssnas på och formeras.

Hur formar vi möten som skalar av det som inte hör hemma i forumet? Hur få lokala möten till ett givande fokus där man annars försöker ändra på det som redan har hänt och som bestäms på helt andra plan? Hur får vi deltagarna att ändå känna sig trygga? Hur leds engagemang till något som blir konstruktivt för samhället?

00 grupp 04

Ett lyhört hantverk behövs som har förmåga att fånga upp den unika situationen på våra möten, med förmåga att leda och rikta de engagemang som uppstår i nuet. Ett svårt arbete som vi ser att det inte finns tillräcklig insikt om.
Konkret blir det olika verkligheter ur samma potential.
Vi erbjuder former för hur möten skapas som ger utrymme för de verkligt viktiga frågorna och rörelse framåt till samhällsbyggande resultat. Ett arbete som bygger på att vi redan innan har guidat de ansvariga några steg framåt så de vet vilket utrymme som finns och vilka resurser som kan backa upp initiativ.

Olika typer av makt finns hos politiker, tjänste”män”, företag, samhällsentrep-renörer och medborgare. Spridd makt som när den formas till ett gemensamt ”bygge” leder bort från ”vi och dom”.

Genuine Contact Skandinavien är en del i ett framväxande fält av expertis, denna mångfald är levande i sin kommunikation för att hjälpa varandra till nytänkande och långsiktiga resultat. Vi står till er tjänst för att bidra till att bygga ett Sverige för alla. Du som är del i detta fält, sprid gärna informationen vidare – vi är många som kan bidra!
Idé-generering och text: Cesilia Ekroth, Hege Steinsland, Annika Weman Widegård, Mikael Källman och Thomas Herrmann

Comments

comments

Speak Your Mind

*