Att sätta igång ett visionsarbete – inbjuda till medskapande

Vi blev kontaktade av en kommun för några månader sedan. Visionen känns gammal och behöver förnyas – kan ni hjälpa oss? Efter några inledande samtal och ett förberedande möte med den ansvarige tjänstekvinnan bestämde vi att vi behöver samla politiker och tjänstemän för en gemensam start där beredskapen och engagemanget prövas.IMG_7349

Vi arbetar utifrån en grundläggande modell för utvecklingsarbete där vi guidar organisationen igenom fem faser – checka beredskap – inbjuda engagemang – konstruera – implementera – följa upp. Faserna går i varandra men alla är viktiga för bra resultat. Go slow to go fast betyder att vi gör ett grundligt förarbete, som betalar sig längre fram.

Vi arbetar utifrån förvissningen att kunskapen och engagemanget finns i gruppen. Att det finns en bred vilja att vara medskapare och det finns en ledarskapspotential i alla. Vi släppte loss krafterna i onsdags!

Vad vi hann med? För att säkerställa bästa möjliga resultat lade vi första timman på att låta deltagarna ”landa och fokusera” – vill du att deltagarna ska nyttja sin potential så är det en fördel om de inbjuds att vara helt närvarande, med hela sig.

IMG_7317Därefter gjordes en återblick/storytelling – många perspektiv delades, från olika generationer!

I nulägesanalysen checkades balansen i nuvarande organisation, som ju är initiativtagare och ansvarig för arbetet.

Efter lunch gick vi igenom fundamenten för visionsarbetet – gruppen enades om varför de behöver en vision. En viktig start! Ledarskapet för arbetet med och förverkligandet av visionen klargjordes. Förväntade effekter på kort och lång sikt. Nyckelaktörer identifierades. Avslutningsvis klargjordes de kommande stegen där vi fortfarande har några vägval att göra.

Nu ska fler bjudas in i processen, dessutom ska annat arbete som redan gjorts och görs tas tillvara – så att allt i kommunen hänger ihop.

Det viktigaste är faktiskt inte den resulterande visionen! Utan det är hur den kommer att leva i företag, organisationer, ja i människorna i bygden. Hur visionen är med och skapar en gemensam energi i en riktning som alla känner för och strävar mot. Det är det som gör skillnad! Nu kör vi!

Comments

comments

Comments

  1. Inspirerande att ta del av. Tack! Anna/ Revelio AB

Speak Your Mind

*